Istoria Facultății de Științe a Universității din București este complicată din mai multe motive. În primul rând, aici au fost studiate mai multe științe precum cele matematice, fizico-chimice, naturale și geografice. În plus, la Facultatea de Științe a fost pentru prima oară introdus în cadrul Universității din București și învățământul ingineresc, care pregătea ingineri electricieni, ingineri chimiști și ingineri chimiști cu specializarea în chimie agricolă și alimentară. Pentru a susține pregătirea tuturor acestor specialiști a fost necesară crearea unei arhitecturi de instituții în cadrul Facultății de Științe, pe atât de complexă pe cât erau activitățile de învățământ și cercetare desfășurate. De asemenea, la această facultate, învățământul practic era foarte important în procesul educativ, poate chiar mai mult decât cel teoretic, ceea ce a impus dezvoltarea unor instituții cu necesități corespunzătoare (un inventar de obiecte bogat, inclusiv de consumabile utilizate pentru realizarea lucrărilor practice în laboratoare și ateliere). În fine, nu în ultimul rând un alt exemplu de motiv care demonstrează complexitatea istoriei Facultății de Științe este că, dat fiind specificul său, corpul didactic și didactic auxiliar a fost compus din numeroși membri, unii dintre ei personalități desăvârșite ale științei și culturii naționale, cu valențe internaționale, iar alții sunt cu o activitate prea puțin cunoscută. Mulți dintre ei au activat și la alte instituții din țară, nu doar în București sau la Universitatea din București. 

Pentru mai buna înțelegere a istoriei Facultății de Științe a Universității din București, prezentăm câteva hărți.