Titlul: „Gaudeamus”.

Subtitlul: „Revista Asociației Studenților din Institutul Pedagogic Bacău”.

Numărul 1: 1969.

Colegiul de redacție: Asist. univ. Valerian Ciubotaru. Octav Lungu Eduard – redactor șef. Valentin Tudose – redactor șef adjunct. Ghiță Procopie – secretar de redacție. George Dumitrescu – redactor. Mariana Oancea, Radu Eugen Ittu, Emil Ariton, Marin Moscu. Teodor Cosma – tehnoredactor. Titi Damian Diaconescu – fotoreporter. Ilie Boca – grafica.

Studenți pe teren, într-o cercetare sociologică

Laboratorul fonetic, Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic Bacău

Instantaneu din timpul unui examen

O imagine mai rară: studenți așteptând pe culoarele institutului, intrarea în examen