Titlul: „Gazeta Institutului Medico-Farmaceutic”.

Subtitlul: „Organ al Comitetului de Partid, al Comitetului Sindical, al Comitetului U.T.M. și al Rectoratului Institutului Medico-Farmaceutic București”.

Numărul 1: 1955.

Colegiul de redacție: Asist. univ. Ion Constantinescu, Vasile Constantinescu red. șef-adj., Al. Dobrescu red. șef, asist. univ. Mihai Drăgan, Petru Ioan șef secție științifică, lect. univ. Maria Platon, Dumitru Simionescu secretar general de redacție, Mihai Tatulici șef secție literară, Jak Weinstein. Prezentare grafică: Doru Maximovici.

Alte informații: Întreprinderea poligrafică nr. 2, str. Brezoianu nr. 23-25.

Studenții de la IMF (institutul medico-farmaceutic) susținând un examen

Studenții care încheiau sesiunea de examene cu rezultate foarte bune erau declarați „fruntași în sesiunea de examene” și promovați în paginile revistelor studențești din comunism, pentru a servi drept exemplu celorlalți, precum se întâmpla de exemplu în ziarul „Scânteia” cu muncitorii fruntași, pentru a impulsiona munca în îndeplinirea planurilor economice

Studenții în jurul magistrului

Institutul Clinico-Medical din București

Copiatul era „condamnat” și prin intermediul caricaturilor, doar că cea de mai sus era însoțită și de un text care descria cu „nume și prenume” un făptaș real: „Studenta Elena Tomescu, anul I Pediatrie, grupa 365”

Instantanee caricaturizate din timpul sesiunii de examene