Georgescu, Ion V.

(1909-1976)

Preparator la Facultatea de Teologie

Catedra de Exegeza Vechiului Testament

Născut în Bașcov, județul Argeș

„O figură clasică. În ținută, ca și în suflet, profesorul nostru de ebraică [Ioan Popescu-Mălăești – V.M.] s’a identificat cu obiectul său. Figura unui rege asirian n’ar putea găsi o expresie mai vie, ca pe chipul său. El a crezut în muncă, în corectitudine și în învățătură. Nici o preocupare lăturalnică n’a reușit să-l abată din drumul său. Pe termperamentul său conștiincios și muncitor s’au altoit disciplina, austeritatea și meticulozitatea școalei germane, în care și-a desăvârșit studiile de specialitate. Profesorul acesta n’a cunoscut concedii prelungite și nici lipsuri nejustificate. Dânsul n’a dat prilej studenților să vină zadarnic la curs, nici să aștepte îndelungat sosirea profesorului. Ceva din punctualitatea lui Kant i-a caracterizat întreaga viața profesorală”.

Sursa: Haralambie Rovența, Ion V. Georgescu, Ioan Popescu-Mălăești. Activitatea sa ca preot și profesor, București, 1939, p. 11.

 

Lucrări scrise:

            Georgescu, Ioan, Raporturile publice și private între iudei și romani, de la anul 140 înainte de Hristos și până la anul 70 dupĕ Hristos, adică până la distrugerea Jerusalimului de către Titus, Bucuresci, 1904.

            Georgescu, Ioan, Proiect de Reorganizarea secțiilor științifice-literare ale Asociațiunei, Sibiu, 1920.

            Georgescu, Ioan, Satul meu: un sat din Ardeal, Sibiu, 1920.

            Georgescu, Ioan, Ce este și Ce vrea să facă Asociațiunea?, Sibiu, 1921.

            Georgescu, Ioan, Istoria bisericei creștine universale cu deosebită privire la istoria bisericei românești unite cu Roma. Cu ilustrațiuni. Pentru cursul superior al școalelor secundare, normale, Blaj, 1921.

            Georgescu, Ioan, Istoria lui Tudor Vladimirescu. Ce trebue să știe poporul despre el?, Sibiu, 1921.

            Georgescu, Ioan, Avram Iancu. Crâmpeie din vieața și din vremea lui, Sibiu, 1922.

            Georgescu, Ioan, Învățătură și petrecere carte de cetire, Sibiu, 1922.

            Georgescu, Ioan, Prin România. Ardealul. Cu 161 ilustrațiuni și o hartă afară de text, Sibiu, 1922.

            Georgescu, Ioan, Istoria seminarului român-unit din Oradea-Mare. Cu 6 ilustrațiuni, București, 1923.

            Georgescu, Ioan, Gheorghe Lazăr. La o sută de ani dela moarte lui, Sibiu, 1923.

            Georgescu, Ioan, Un martir al datoriei către țară. Episcopul Demetriu Radu, Cernăuți, 1925.

            Georgescu, Ioan, Ștrengarul satului – piesă populară în trei acte – localisată după Tóth Ede, Arad, 1925.

            Georgescu, Ioan, 15 ani de transhumanță în țările române 1782-1797, Repriviri și constatări, Cernăuți, 1925.

            Georgescu, Ioan, Coloniile germane din Dobrogea, Cernăuți, 1926.

            Georgescu, Ioan, Istoria bisericei creștine universale cu o deosebită privire la trecutul bisericei românești unite cu Roma. Cu ilustrațiuni. Pentru cursul superior al școalelor secundare, ediția II, Blaj, 1926.

            Georgescu, Ioan, Episcopul Mihail Pavel. Viața și faptele lui (1827-1902). La o sută de ani dela nașterea și la douăzeci și cinci dela moartea lui, Oradea, 1927.

            Georgescu, Jean, Petit Guide de Constantza et de ses environs, Bucarest, 1928.

            Georgescu, Ioan, Dr. Ioan Rațiu (1828-1902). 50 de ani din luptele naționale ale Românilor ardeleni, Sibiu, 1928.

            Georgescu, Ioan, Momente din viața bisericii unite în ultimii zece ani (1918-1928), București, 1929.

            Georgescu, Ioan, Românii transilvăneni în Dobrogea, Cernăuți, 1929.

            Georgescu, Ioan, În fața celor rătăciți. Cum să ne purtăm cu ereticii și schismaticii? După îndrumările sfântului Augustin, Lugoj, 1930.

            Georgescu, Ioan, Istoria bisericii creștine universale cu deosebită privire la trecutul bisericii românești unite cu Roma. Pentru cursul superior al școlilor secundare…, ediția a III-a, Blaj, 1931.

            Georgescu, Ioan, Apologetica religiei creștine catolice. Pentru cursul superior al școlilor secundare (licee, seminarii, școli normale), București, 1932.

            Georgescu, Ioan, Bisericiele românești. Anchetă… cu răspunsurile domnilor: Băncilă Vasile, Banciu Dr. Aristotel, Oradea, 1935.

            Georgescu, Ioan, George Pop de Băsești. 60 de ani din luptele naționale ale Românilor transilvăneni, Oradea, 1935.

            Georgescu, Ioan, Eugeniu Carada, Oradea, 1936.

            Georgescu, Ion, Politica școlară a d-lui Dr. C. Angelescu, Cluj, 1937.

            Georgescu, Ioan, Souvenir dOradea (Roumanie), Oradea, 1937.

            Georgescu, Ioan, Aurel Mureșianu, Cluj, 1938.

            Georgescu, Ioan, Roumanie (État religieux), Paris, 1938.

            Georgescu, Ioan, Une Enquête sur lUnion des Eglises en Roumanie, Oradea, 1939.

            Georgescu, Ioan, Maica Domnului din România, Bixad, 1939.

            Georgescu, Ioan, Il vescovado magiaro di Hajdu-Dorogh, Un capitolo dellopera. George Pop de Băsești. 60 anni di lotte nazionali dei Romeni della Transylvania, Blaj, 1940.

            Georgescu, Ioan, Iosif Vulcan. La un veac dela nașterea lui, Kolozsvár-Cluj, 1941.

            Georgescu, Ioan, Cartea tinerilor, Nagyvárad, 1942.

            Georgescu, Ioan, Cartea tinerilor, ediția a II-a, Nagyvárad, 1942.

            Georgescu, Ioan, Mitropolitul Ioan Vancea, La 50 de ani de la moartea lui. Cu 9 ilustrațiuni în text și 5 afară de text, Nagyvárad, 1942.

            Georgescu, Ioan, Ostașul lui Cristos. Culegere de rugăciuni și învățături creștinești, Nagyvárad, 1942.

            Georgescu, Ioan, Poeți în rugăciune. Culești și adnotați, Oradea-Marea, 1943.

            Georgescu, Ioan, În amintirea Părintelui Ion. M. Gârleanu, Beiuș, 1945.

            Georgescu, Ioan, Reforma învățământului, București, 1945.

            Georgescu, Ioan, Ce este și ce vrea să lucre Asociațiunea [pentru literatura română]?, Sibiu, [f. a.].

            Georgescu, Ioan, Învățământul public în Dobrogea, [f. l.], [f. a.].

            Georgescu, Ioan, Istoria Literaturii Eline. Schițe, București, [f. a.].

            Georgescu, Ioan, Românii din Ungaria, București, [f. a.].

            Georgescu, Ion V., Actualitatea profeților, București, 1934.

            Georgescu, Ion V., Demonologia Vechiului Testament, București, 1934.

            Georgescu, Ion V., Demonologia Vechiului Testament. Satan în profeția lui Zaharia. Teză, București, 1938.

            Georgescu, Ion V., Rovența, Haralambie, Ioan Popescu-Mălăești. Activitatea sa ca preot și profesor, București, 1939.