Horia Hulubei

(1896-1972)

Sursa: https://www.phys.uaic.ro/index.php/prezentare/personalitati-facultate/horia-hulubei-1896-1972/.

Fizician, profesor la Universitatea din Iași și Universitatea din București (rector între 1941-1944), organizator al Institutului de Fizică (1949) în cadrul Academiei Române și apoi a celui de Fizică Atomică (1956) la Măgurele, în subordinea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară, Horia Hulubei a fost o personalitate de seamă a științei românești. După cum se va putea observa din lucrările scrise de Hulubei din bibliografia de mai jos, renumitul fizician a fost autorul a numeroase scrieri cu profil științific în domeniul său de activitate, atât în spațiul românesc, cât și în cel francez (majoritatea articolelor publicate în periodice de specialitate academice). Și încă un aspect important, Hulubei a demonstrat o amplitudine științifică atât înainte, cât și după cel de-Al Doilea Război Mondial. Calitatea omului de știință Hulubei a fost recunoscută de-a lungul timpului cu numeroase distincții și omagieri.

Reactorul nuclear al Institutului de Fizică Atomică

Sursa: ***, Republica Populară Romînă, București, 1960, p. 387.

În ceea ce privește contribuția în calitate de organizator de instituții, Institutul de Fizică Atomică rămâne încununarea activității sale în acest domeniu, mai ales pentru că în cadrul acestei instituții, Hulubei a avut o importanță extraordinară în lucrările de cercetare a energiei nucleare în țara noastră (montarea primului reactor, ciclotron, laborator de radiochimie; interacțiuni nucleare la energii joase și medii, acțiunea radiațiilor asupra stărilor solide, fizica reactorilor nucleari, fizica neutronilor, spectroscopia). Preocupările anterioare au intrat și în atenția instituțiilor de învățământ superior, de exemplu la Universitatea din București a fost înființată o secție de fizică nucleară la Facultatea de Fizică, care a pregătit specialiști în acest domeniu. De menționat că pentru nevoile Institutului de Fizică Atomică a fost proiectat, construit și utilizat pentru prima oară în țară un calculator electronic în România (și printre primele din Europa) de către inginerul Victor Toma – CIFA-1 (Calculatorul Institutului de Fizică Atomică), iar astăzi, instituția continuatoare (Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară) îi poartă numele.

Horia Hulubei (Înregistrare pe bandă magnetică din Fonoteca Radio România, inv. 233) – „Cuvântare la Şedinţa plenară a Conferinţei generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (1957)”

 

Portret realizat academicianului Horia Hulubei, organizatorul cercetarilor romanesti in domeniul fizicii atomice. Emisiunea Antidot la uitare, 2001, redactor Irina Ifrimache. Reluare din Prim-plan… Horia Hulubei, 1969, realizator Manase Radnev”.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=ZVuYr_WzFy4.

 

Bibiliografie

            Cauchois, Yvette, Hulubei, Horia, Raies blanches et noires (non caractéristiques) dans les spectres de rayons X obtenus par diffraction cristalline, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1938.

            Hulubei, Horia, Sur une cellule photo-électrique pour l’ultraviolet. Procédé de sensibilisation, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, séance du 30 juin 1930”, Paris, 1930.

            Hulubei, Horia, Sur l’obtention d’hydrogène très pur et en quantité notables à l’aide d’un osmorégulateur électrolytique à paladium, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, séance du 21 juillet 1930”, Paris, 1930.

            Hulubei, Horia, Sur un système de bandes du mercure au voisinage de sa raie de résonance, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, séance du 20 juillet 1931”, Paris, 1931.

            Hulubei, Horia, Étude expérimentale de l’absorption partielle des rayons X, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, séance du 18 juillet 1932”, Paris, 1932.

            Hulubei, Horia, Contribution à l’étude de la diffusion quantique des rayons X. Thèse. Paris, 1933.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Y., Raies faibles dans les spectres K des éléments 45 Rh et 42 Mo, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1933.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Nouvelle technique dans la spectrographie cristalline des rayons γ, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1934.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Y., Raies faibles dans les spectres Kβ des éléments 42 (molybdène), 45 (rhodium) et 47 (argent) II, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1934.

            Hulubei, Horia, Contribution à l’étude de la diffusion quantique des rayons X. Effet Compton multiple. Inexistence de l’absorption partielle. Raies faibles d’émission caractéristique, extras din „Annales de Physique”, XI-e Série, Tome I, Janvier 1934.

            Hulubei, Horia, Méthodes de focalisation dans l’analyse des poudres cristallines et dans la spectographie des rayonnements X et γ, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1934.

            Hulubei, Horia, Sources intenses de protons applicables aux transmutation, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1934.

            Hulubei, Horia, Nouvelles données sur les spectres K du molybdène et du rhodium, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1935.

            Hulubei, Horia, Émissions faibles dans le spectre „L” du radium (88), extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1936.

            Hulubei, Horia, Recherches relatives à l’élément 87, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1936.

            Hulubei, Horia, Contribution à l’étude du spectre d’émission K du gallium (31) et du germanium (32), extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1937.

            Hulubei, Horia, Émisson hors diagrammes nouvelles dans les spectres Kα d’éléments compris entre Cu (29) et Rh (45) inclusivement, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1937.

            Hulubei, Horia, Nouvelles recherches sur l’élément 87 (Mi), extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1937.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Détermination spectroscopique du numéro atomique du polonium, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1938.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Nouvelles recherches sur l’élément 93 naturel, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1939.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Spectres de l’élément 85, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1939.

            Hulubei, Horia, Sur l’élément 87 (Mi), extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1939.

            Hulubei, Horia, Asupra elementului de număr atomic 87, extras din „Academia Română. Memoriile secțiunii științifice”, seria III, tomul XV, mem. 3, București, 1940.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Spectres X caractéristiques du polonium, extras din „Disquisitiones mathematicae et physicae”, tom I, București, 1940, p. 141-156.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Les spectres K d’absorption du gallium, du germanium, de l’arsenic et du sélénium, extras din „Disquisitiones mathematicae et physicae”, tom I, București, 1941, p. 467-490.

            Hulubei, Horia, Profesorul dr. Gheorghe Spacu, membru al Academiei Române, extras din „Buletinul Laboratoarelor”, București, 1943.

            Hulubei, Horia, Rolul științei în formarea spirituală a omului cult. II. Rolul științelor fizico-chimice, extras din „Publicațiile Academiei de Științe din România. Memorii și monografii”, seria a III-a, nr. 10, București, 1944.

            Hulubei, Horia, Sur l’élément 85, extras din „Académie Roumaine. Bulletin de la Section Scientifique. Tome XXVII-ème, no. 3, București, 1945.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Recherches sur une isotope durable de numéro atomique 84, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1947.

            Hulubei, Horia, Une type nouveau d’émissions X hors-diagramme dans les spectres Kα, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1947.

            Hulubei, Horia, Cauchois, Yvette, Émissions nouvelles dans des spectres Kβ, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1948.

            Hulubei, Horia, Martalogu, N., Unele îmbunătățiri în tehnica spectrografiei razelor Röntgen caracteristice, extras din „Studii și cercetări de fizică”, tomul IV, București, 1953.

            Hulubei, Horia, Ausländer, Josef, Balea, Elena, Nouveaux résultats dans l’étude de la chaîne de désintégration π+ – μ+ – ε+, extras din „Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences”, Paris, 1958.

            Hulubei, Horia, Purica, I., Roșescu, T., Sabău, M., On Local Modification of the Neutron Spectrum in the Internal Thermal Columns at the VVR-S Reactor, extras din „Revue de physique”, tome VI, Bucarest, 1961.

            Hulubei, H., Berinde, A., Neamu, I., Mechanism of Elastic and Inelastic Scattering of Low Energy Protons From Ne20, Bucarest, 1962.

            Hulubei, Horia, Dezvoltarea științelor fizice în România, extras din „Analele Academiei Republicii Socialiste România. Anul 100”, Seria a IV-a, volumul XVI (anexă), București, 1966, p. 137-153.

            Hulubei, H., Berinde, A., Neamu, I., Mechanism of Inelastic Proton Scattering on 48Ti, extras din „Nuclear Physics”, 89, Amsterdam, 1966, p. 165-176.

            Hulubei, Horia, Selected papers, Bucharest, 1986.

            Hulubei, Horia, Energia nucleară și desagregarea materiei, Sibiu, [f. a.].

            Ripan, R., Paladi, R., Hulubei, H., Sur un isotope naturel à vie très longue, de numéro atomique 84. Communication présentée à la Conférence internationale sur l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques. Genève, 8-20 août 1955, extras din „Académie de la République Populaire Roumaine. Institut de Physique”, Bukarest, 1955.