Institutul de sero-vaccinuri „Pasteur” a fost înființat în anul 1909 (cu rădăcini până în anul 1895) și a fost trecut în cadrul Facultății de Medicină Veterinară. Director era profesorul titular al Catedrei de Anatomie Patologică și Microbiologie, Paul Riegler, director în același timp și al Laboratorului de Anatomie Patologică și Microbiologie.

Scopul Institutului de sero-vaccinuri „Pasteur” era de a prepara sero-vaccinurile și produsele biologice necesarii țării pentru combaterea bolilor contagioase la animale, epizootiile producând mari pierderi atât Statului, cât și fermierilor, unele dintre ele amenințând chiar și sănătatea oamenilor.

În anul 1933, pe lângă Paul Riegler ca director, din personalul Institutului mai făceau parte: un subdirector, mai mulți șefi de lucrări, asistenți, preparatori, medic vaccinator și medici veterinari.

Institutul de sero-vaccinuri „Pasteur” avea în componența anului 1933 următoarele servicii:

● Serviciul de prepararea serului antirugetic și anticarbonos la stațiunea Giulești

● Serviciul de prepararea vaccinului anticarbonos și antirugetic (diferit de cel anterior și cu alt personal)

● Serviciul de prepararea serului și virusului sensibilizat ovin

● Serviciul de prepararea serului antitetanic și vaccinului anticărbunelui simptomatic și serului antigangrenos

● Serviciul de prepararea serului și vaccinului antiholeric

● Serviciul de prepararea antigenului și controlul tifozei

● Serviciul de prepararea meleinei și tuberculinei

● Serviciul de diagnostic bacteriologic

● Serviciul de prepararea vaccinului antivariolic pentru om.

Astăzi Institutul Pasteur își continuă activitatea sub numele de Societatea Națională Institutul Pasteur.