Institutul Național Zootehnic a fost înființat de către Ministerul Agriculturii în anul 1926 fiind încorporat Facultății de Medicină Veterinară, în cadrul Catedrei de Zootehnie și Exteriorul Animalelor. Profesorul titular ale acestei catedre era G. K. Constantinescu, care totodată era și directorul Laboratorului de Zootehnie și Exteriorul Animalelor și directorul Institutului de Național Zootehnic.

Institutul a fost creat pentru „a urmări studiul științific și practic al problemelor de ordin național zootehnic, de a servi la formarea specialiștilor, de a da îndrumări practice etc., îmbrățișând toate laturile producției animale”. În acest scop, cercetătorii lucrau atât în laboratoare, cât și în stațiuni experimentale și ferme.

Pentru a-și îndeplini menirea, Institutul Național Zootehnic avea un personal numeros și preocupări diverse. Reproducem structura pe secții a acestui institut din anul 1931:

Secția de biologie

Secția de igienă

Secția de fiziologie alimentară

Secția de lactologie

Secția de piscicultură

Secția de agricultură și sericicultură

Secția de selecție și propagandă

Secția de zooeconomie, statistică și informațiuni

Ferma Experimentală Gherghița (Prahova)

Ferma Experimentală Pipera (Ilfov)

Stabilimentul de piscicultură Făgăraș

Stabilimentul de piscicultură Tarcău

În același an, lucrau diverse specialiști precum: pisciculturi, agronomi, selecționeri, șefi de secții, șefi de laboratoare, asistenți, preparatori, unii dintre asistenți și preparatori lucrând chiar benevoli (voluntari).

Astăzi continuatorul Institutului Național Zootehnic este Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar de menționat că din anul 2014 a fost înființată Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”. Istoria universitară poate fi utilă în variate scopuri, iată că unul dintre acestea este de a înțelege de ce această instituție nou creată poartă numele acestui profesor de la Facultatea de Medicină Veterinară, când aceasta funcționa în cadrul Universității din București și totodată director al Institutului Național Zootehnic.