Ionescu-Matiu Alexandru

(1883-1975)

Născut la Focșani

Profesor la Facultatea de Farmacie

Catedra de Farmacie Chimică și Galenică

Ionescu-Matiu a fost participant și la Primul Război Mondial la ambulanța Diviziei II Cavalerie, unde a făcut față epidemiilor de tifos exantematic și febră recurentă. Ulterior, a condus Serviciul Farmaceutic al Armatei I, în calitate de maior (după război, în 1938, a urcat treptele ierarhiei militare, ajungând inclusiv general de brigadă, în rezervă). În 1926 a devenit profesor titular la Catedra de Farmacie Chimică și Galenică de la Facultatea Medicină și Farmacie din Iași, iar din anul 1934 a fost transferat la București.

Autorii lucrării Tratat de farmacie galenică, Al. Ionescu-Matiu și Const. Popescu, au dedicat cele scrise lui Ștefan Minovici:

„D-lui Prof. Dr. Ștefan Minovici, organizatorul Învățământului Farmaceutic, la noi, primul Decan al primei noastre Facultăți de Farmacie, dedicăm prezenta lucrare ca omagiu de recunoștință”.

În prefața tratatului, autorii găseau potrivit să explice necesitatea unei astfel de lucrări dedicate farmaciei galenice, inclusiv scopul acesteia din urmă:

„Farmacia, ca știință și profesiune, luându-și sborul în ultimele decenii, alături de sora sa Medicina, ar fi fost foarte natural ca și publicațiunile științifice, să abunde, din ce în ce mai mult, pe acest teren.

Din nenorocire trebuie să mărturisim, că în țara noastră, astfel de publicațiuni, au fost și sunt sub media așteptărilor.

Iată pentru ce socotim că apariția volumului de față Tratat de Farmacie Galenică va umple un gol, mult simțit de toată lumea medico-farmaceutică și în special de pătura studențească, dornică de astfel de publicațiuni.

Scopul principal al Farmaciei Galenice fiind studiul medicamentelor oficinale și magistrale, precum și al mijloacelor prin care ajungem la prepararea lor, rezultă că o atențiune deosebită se cuvine operațiunilor farmaceutice care permit să pornim dela o droguă și să ajungem la forma de medicament”.

Sursa: Al. Ionescu-Matiu, Const. Popescu, Tratat de farmacie galenică, Iași, 1932, p. 5.