Ionescu (Ionnescu) Thoma

(1860-1926)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1894

Decan al Facultății de Medicină între anii 1906-1912, 1921-1923, 1925-1926

Catedra de clinica I chirurgicală și anatomia topografică

Catedra de clinica boalelor urinare

Clinica boalelor căilor urinare

Institutul de anatomie topografică și chirurgicală

Născut la Ploiești.

 

„Prefața

În Februar 1925, împlinindu-se 30 de ani dela sosirea profesorului Thoma Ionnescu din Paris si ocuparea catedrelor sale de Anatomie topografică și clinică chirurgicală și de Director al Institutului de Anatomie și Chirurgie experimentală, elevii și amicii sai au crezut că acest moment e bine ales pentru a sarbători pe maestrul și pe amicul lor.

În această sărbătorire intră în primul rând o revistă generală a activităței sale științifice în decursul acestei lungi perioade, începută la Paris și continuată în țară. De acea am întreprins elaborarea acestei cărți care cuprinde, în loc de articole elogioase, cum e obiceiul a se face, o dare de seamă exactă și obiectivă a lucrărilor profesorului Ionnescu, cea ce ni s’a părut mult mai util și mai cu seamă mult mai demn pentru un maestru care are destule lucrări, pentru a mai avea nevoie de elogiuri, căci vorbesc prin ele înșile.

Prin aceasta expunere fidelă a rezumatelor lucrărilor sale, atât generația actuală cât și generațiile viitoare vor putea judeca exact, opera chirurgicală îndeplinită de profesorul Ionnescu în acest lung timp al activităței sale.

Credem că aceasta judecare obiectivă e mult mai utilă decât aprecierea unora, care poate să fie condusă de sentimente sufletești care îi leaga de maestrul sau prietenul nostru. Lăsam deci aprecierea activităței științifice a profesorului Ionnescu la judecata opiniei publice medicale actuală și viitoare, fără a o influența intr’un nimic prin aprecierea noastră.

Biografia

Născut la Ploești în 1860, prof. Thoma Ionnescu a făcut școala primară la Institutul Buholtzer în București, iar liceul la Sf. Sava. În 1878 ia bacalaureatul și pleacă la Paris. Se înscrie la Medicină, iar în 1879 se înscrie și la drept. Urmează în acelaș timp studiile de medicină și de drept până în 1882, când e licențiat în drept și abandonează dreptul. În acelaș an trece concursul de externat al spitalelor din Paris. Ca extern a făcut primul an de chirurgie cu Nicaise la spitalul Laenec; al doilea în serviciul de medicină al lui Guyau la spitalul Beaujon, iar anul al treilea la prof. Tillaux, chirurg, tot la Beaujon.

[…].

La a doua seziune a acestui congres [n.a.: internațional de urologie], ținut tot la Bruxelles la 1908, prof. Ionnescu a făcut mai multe comunicări; între altele a publicat pentru prima oară rezultatele rachianesteziei generale, cuprinzând operațiile asupra întregului corp. Apoi două comunicări asupra metodei operatorie și a rezultatului îndepărtat al tratamentului chirurgical al cancerului sânului și al uterului.

[…].

Dela 1913 răsboiul mondial l’a împiedicat de a mai face comunicări în străinătate, prof. Ionnescu însă a avut ocazia la Iași, la Societatea medico-chirurgicală a frontului ruso-român, să facă o conferență, cerută de colegii francezi și ruși, asupra rachianesteziei generale care a dat rezultate excelente în timpul campaniei.

În 1919, fiind exilat la Paris, prof. Ionnescu a publicat o carte asupra rachianesteziei generale (La rachianesthésie generale, Masson, Paris, 1919).

Profesorul Ionnescu a fost ales Decan al Facultăței de Medicină în 1906 ți a ocupat această demnitate trei seziuni dearândul până la 1912, când a fost ales Rector al Universităței din București pe un period de 3 ani, până la 1915. Dupa răsboiu a fost reales Decan pentru seziunea 1921-1922.

În anul 1925 prof. Dr. Thoma Ionnescu este ales pentru a 5-a oară Decan al Facultății de Medicină.

[…].

Afară de activitatea medicală, profesorul Ionnescu a avut și o activitate politică. În două legislațiuni a fost ales deputat și în 4 legislațiuni senator, reprezentant al Universităței din București, în care este și acum. În această activitate extramedicală prof. Ionnescu apără interesele universitare și ia o parte activă la politica țării sale”.

Sursa: ***, Volum jubiliar oferit profesorului Thoma Ionnescu cu ocazia împlinirei a treizeci de ani de învățământ. Viața și operile lui, București, 1925, p. 5, 9, 12, 13.