Ionescu, Șerban

(1887-1957)

Decan al Facultății de Teologie în perioada iunie 1941-septembrie 1942

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Morală

Născut în Cernătești, județul Buzău

„Socialismul ca și creștinismul își îndreaptă puterea lui de acțiune către massele celor apăsați și îndurerați, pe care-i consideră ca o victimă a nedreptăței sociale ce domină actualmente societatea noastră.

Dar pe când creștinismul urmărește rezolvarea acestei probleme din punct de vedere moral, doctrina socialistă ia ca singurul argument de transformare radicală numai mobilul economic.

Pentru creștinism problemele sociale pot fi soluționate pe o bază moral-religioasă. Chiar când criza economică va fi desegată pentru individ și tot mecanismul social astfel organizat încât să asigure cetățeanului cel mai bun confort posibil, s’ar putea totuși ca el să fie sfâșiat de abisul oribil al existenței sale, de gândul chinuitor că viața nu e decât o iluziune sau o enigmă lipsită de sens”.

Sursa: Șerban Ionescu, Există la baza socialismului un fond moral?, în „Solidaritatea”, nr. 1/1920, p. 112.

„Din cele spuse până aci se desprind în mod evident două concluzii deopotrivă de importante pentru teza noastră. Inegalitățile sociale datorite fie concurenții excesive ca o urmare firească a liberalismului economic: laisser faire, laisser aller, fie acumulării capitalului și a proprietății, fie dreptului de moșternire direct sau indirect, fie legiuirilor politice incomplecte, etc… pot aduce după ele o turburare a raporturilor sociale și un dezechilibru în organismul societății. O reformă de echitate socială trebue să se extindă prin urmare și asupra condițiilor social-economice în care trăește și se desvoltă individul. Zadarnic vor răsuna preceptele morale de pe amvonul bisericii, dacă nu se dă omului posibilitatea de a duce o viață în limitele minimului de existență. Sărăcia nu e un vițiu, dar ea devine adesea mama inegalităților survenite în decursul timpului”.

Sursa: Șerban Ionescu, Socialismul și morala, în „Solidaritatea”, nr. 11-12/1921, p. 369

Lucrări scrise:

            Ionescu, Șerban, Problema morală și criteriul moral obiectiv, București, 1922.

            Ionescu, Șerban, Morala antică și morala creștină. Considerațiuni generale, București, 1923.

            Ionescu, Șerban, Teoria ideilor – forțe cu aplicare la ideea morală, religioasă și socială. Studiu critic, București, 1924.

            Ionescu, Șerban, Considerațiuni critice asupra eticei materialismului economic, București, 1926.

            Ionescu, Șerban, Manual de morală creștină. Pentru clasa VI de liceu, școli profesionale și școli normale, ediția I, București, 1929.

            Ionescu, Șerban, Considerațiuni critice asupra eticei materialismului economic, ediția a II-a, București, 1930.

            Ionescu, Șerban, Morala creștină. Pentru clasa a VI-a licee, școli normale, școli profesionale și seminarii (cl. VII-a), ediția II-a, București, 1930.

            Ionescu, Șerban, Sisteme moral-filosofice. Spiritualismul creștin. Scurtă expunere critică. Adaos la Manualul de morală creștină, București, 1931.

            Ionescu, Șerban, Ideea de dreptate ca forță socială. Conferință ținută în ziua de Marți 7 Februarie 1933, [București,], [1933].

            Ionescu, Șerban, O dispută creștino-filosofică, București, 1934.

            Ionescu, Șerban, Mișcarea social-creștină în Biserica Ortodoxă Română, București, 1934.

            Ionescu, Șerban, Axiomatica unei Filosofii creștine, București, 1936.

            Ionescu, Șerban, Le Christianisme et les problèmes  sociaux-économiques, Athènes, 1936.

            Ionescu, Șerban, Considerațiuni critice asupra eticei materialismului economic, ediția a II-a, București, 1938.

            Ionescu, Șerban, În afară de catedră, București, 1938.

            Ionescu, Șerban, Morala ortodoxă față cu celelalte morale confesionale. După izvoarele lor originale, București, 1941.

            Ionescu, Șerban, Personalitatea filosofului Leibniz și opera sa filosofico-religioasă. Discurs rostit la 12 Martie 1942. Cu răspunsul d-lui Profesor C. Rădulescu-Motru, București, 1942.

            Ionescu, Șerban, Temeiurile unei ordine morale. Comunicare ținută în ziua de 25 Februarie 1943, București, 1943.

            Ionescu, Șerban, Probleme de morală socială, București, 1945.

            Ionescu, Șerban, Manual de morală creștină. Pentru Clasa VI de liceu, școli profesionale și școli normale, ediția I-a, București, [f. a.].

            Ionescu, Șerban, Problema conștiinței, [f. l.], [f. a.]