Ivan, Iorgu D.

(1899-2001)

Asistent la Facultatea de Teologie

Catedra de Drept Bisericesc

Născut în Gostavătu, județul Olt

„Existența Bisericii nu este în funcție de recunoașterea sau nerecunoașterea Ei din partea Statului, căci origina Ei este divină. Totuși, pentru îndeplinirea scopului, nu-i este indiferent dacă se găsește în raporturi bune sau de vrăjmășie cu Statul.

Timp de șase veacuri, la care am restrâns tratarea subiectului propus, ne pune la îndemână suficient material, din care să putem desprinde, pe de o parte concepția Bisericii asupra bunurilor materiale și normele după care aceste bunuri pot fi dobândite, administrate și împărțite, iar pe de altă parte, raporturile care trebue să existe, în legătură cu această chestiune, între Biserică și Stat”.

„Din expunerea făcută atât în prima cât și în a doua parte a lucrării, am văzut că existența unui patrimoniu bisericesc este o necesitate legată de însăși existența Bisericii ca societate formată din oameni, că scopul principal al acestui patrimoniu este caritatea. Dușmanii Bisericii au înțeles totdeauna aceasta și pentru a-i stânjeni acțiunea binefăcătoare în societate, au căutat să-i pună tot felul de piedici în agonisirea unui bogat patrimoniu sau – atunci când îl avea – au căutat să i-l răpească”.

Sursa: Iorgu D. Ivan, Bunurile bisericești în primele 6 secole. Situația lor juridică și canonică, București, 1937, p. V, 166.

Lucrări scrise:

            Ivan, Iorgu D., Bunurile bisericești în primele 6 secole. Situația lor juridică și canonică. Teză, București, 1937.

            Ivan, Iorgu D., Câteva chestiuni în legătură cu Proiectul de Cod penal. Euthanasia. Adulterul, Bunele moravuri, București, 1937.

            Ivan, Iorgu D., Memoriu de titluri și lucrări, București, 1937.

            Ivan, Iorgu D., Răspuns unui critic generos, București, 1937.

            Ivan, Iorgu D., Vârsta hirotoniei clericilor, București, 1937.

            Belu, D, Isidor, Todoran, Ivan, Iorgu D., Catehismul creștinului dreptcredincios, Sibiu, 1956.

            Belu, D, Isidor, Todoran, Ivan, Iorgu D., Catehismul creștinului dreptcredincios, Iași, 1957.