Lalu Socrat

(1875-1944)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1920

Catedra de farmacologie

Laboratorul de farmacologie

 

Lecțiune de deschidere la Facultatea de Medicină din Iași

Domnilor studenti.

În știință există un determinism absolut și nici nu să poate concepe știința altfel. Modul de a gândi, rationamentul cel puțin, e acelaș în toate științele. Pentru a ajunge la concluziuni valabile, trebue ca ele să corespundă pe deplin legilor logicei, care nu sunt în definitiv decât legile experienței și al bunului simț.

În biologie există acelaș determinism riguros. Problemele însă de care să ocupă această știință sunt de fapt mult mai complicate ca în matematici, fizică sau chimie. Ele au un număr foarte mare de necunoscute și în medicină – care nu-i decât o parte a biologiei – necunoscutele acestea sunt în totdeauna niște funcțiuni variabile.

Noi medicii, care cele de mai multe ori, mai ales în cea ce privește tratamentul maladiilor, suntem obligați să luăm decisiuni imediate, trebue că din probleme de felul acesta (complicate, cu multe necunoscute, și variabile prin esența lor) să ajungem cu concluziunele cele mai logice ce se pot lua împrejurările date.

E incontestabil, Domnilor, că în asemenea condițiuni intervine pe lângă știința noastră profesională și un factor personal diferent la fiecare dintre noi, – care actualmente cel puțin nu poate fi definit științificește – factor necesar, pentru a stabili raporturi de asămănare care nu se pun la prima vedere în evidență, pentru a întrevede diferențe capitale în urma unor simptome în aparență de mică importanță și a ajunge astfel la deciziuni diferite în cazuri care s-ar părea la prima vedere identice etc., fără ca să putem pune în cauza de multe ori, decât apreciațiunile noastre personale. Iată pentru ce medicina e în același timp și o artă”.

Sursa: Socrat Lalu, Lecțiune de deschidere la Facultatea de medicină din Iași, București, 1913, p. 3, 4.