În luna august 1972, Institutul de științe Pedagogice din cadrul Ministerul Educației și Învățământului a realizat o lucrare intitulată Tendințe actuale în dezvoltarea învățământului superior, care cuprindea mai multe studii comparative, proiecte, propuneri și documentare pentru viitorul învățământului superior.

Printre propunerile formulate a existat și cea referitoare la înființarea unei facultăți de pedagogie. În studiu se argumenta că această măsură ar putea „să promoveze pedagogia în învățământul universitar și să contribuie la ridicarea nivelului educației din România, să asigure pregătirea pedagogică necesară pentru viitorii profesori, să pregătească consilieri școlari, activiști culturali, cadre pentru administrația școlară la toate nivelele (directori, inspectori etc.) și cadre pentru cercetarea educației și a învățământului”.

Trebuie să arătăm că interesul pentru pedagogie în învățământul superior a avut o tradiție mai îndelungată, cel puțin la Universitatea din București, unde a funcționat o Școală Normală Superioară (condusă de Alexandru Odobescu, apoi de Epaminonda Francudi), urmată de un Seminar Pedagogic Universitar (condus de C. Dimitrescu-Iași) pentru a pregăti personal didactic pentru învățământul secundar. Ulterior, este important de menționat personalitatea lui G. G. Antonescu, dar și faptul că imediat după 1948 a existat o specializare de pedagogie/pedagogie-secundar limba și literatura română la Facultatea de Filozofie a Universității din București (alături de specializările filozofie și psihologie).

În nomenclatorul profilelor și specializărilor din învățământul superior instituit în anul 1974 (Decretul nr. 147 din 5 iunie), exista un profil de specializare separat pentru pedagogie, compus din specializarea omonimă. Pedagogia a funcționat în continuare la Facultatea de Filozofie a Universității din București, alături de specializările sociologie, psihologie și, bineînțeles, filozofie. Doar în București exista profilul și specializarea pedagogie.

Pentru că am văzut situația din anul 1974 și știm că această propunere a fost realizată cu doi ani înainte, înțelegem că înființarea unei facultăți de pedagogie a rămas doar la stadiul de proiect. Mai mult, în anii imediat următori, pedagogia a fost eliminată ca profil și specializare. Astfel, în anul 1977, prin Decretul nr. 209 din 12 iulie, nu mai regăsim specializarea pedagogie, dar nici sociologia sau psihologia. La bază au stat și motivele de reorganizare administrativă, nevoia de a realiza economii la buget, dar și motive politice proprii regimului dictatorial. Pedagogia a rămas o disciplină esențială în actul educațional inclusiv la nivel universitar, dar nu s-a mai revenit asupra deciziei luate și nici proiectul unei facultăți de pedagogie nu s-a mai materializat.

Din câte cunoaștem, existența acestei propuneri de înființare a unei facultăți de pedagogie este o informație nouă pentru istoria universitară, identificată pe baza unor surse inedite din fondul arhivistic Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologice (ICPP) din cadrul Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale (SMBAN).

Prezentăm mai jos și planul de învățământ propus pentru facultatea de pedagogie.

Sursa: SMBAN, fond ICPP, dosar 16/1976, ff. 88, 89.

În componența facultății se aflau șapte catedre și un seminar pedagogic, cel din urmă prevăzut „pentru a asigura pregătirea pedagogică a viitorilor profesori în cadrul facultății sau în strânsă colaborare cu ea”. De asemenea, se recomanda o aplicare treptată a planului, pe măsură ce specialiștii necesari pentru a acoperi disciplinele erau formați, dar și faptul că specialiștii Institutului de Științe Pedagogice aveau să susțină buna ei funcționare („pentru anumite perioade de timp cercetătorii vor funcționa ca profesori și profesorii ca cercetători”).

O astfel de facultate credem că ar fi fost oportună dacă ne gândim la necesarul de cadre didactice pentru învățământul preuniversitar, odată cu mărirea populației, cu instituirea învățământului obligatoriu și mai ales cu creșterea progresivă a numărului de clase cu acest statut și implicit a numărului de școli în întreaga țară.

*