Învățământul superior de limbi străine a fost desfășurat la Universitatea din București încă din secolul al XIX-lea, dacă ne gândim de exemplu la predarea limbii franceze de către Ullysse de Marsillac și Pompiliu Eliade, dar bineînțeles că trebuie să avem în vedere și limba latină sau greaca veche (limbi clasice). Ulterior, au fost introduse în studiu și alte limbi străine precum engleza, germana, italiana sau spaniola. După 1948 a fost aplicată de către noul regim politic comunist o reformă a învățământului, în mare parte cu rol de a controla întreg învățământul. Mai mult el a luat forma celui sovietic. În consecință a fost înființat un Institut de Limba și Literatura Rusă „Maxim Gorki”, ulterior Institutul Pedagogic „Maxim Gorki”, în timp ce studierea celorlalte limbi străine a trecut în plan secundar la Universitatea din București, chiar dacă încet-încet au intrat în studiu mai multe noi limbi străine.

Primatul limbii ruse nu a durat foarte mult, și în anul 1963 Institutul Pedagogic „Maxim Gorki” a fost desființat, în locul lui fiind puse bazele Institutului de Limbi și Literaturi Străine din București, care funcționa ca instituție separată de învățământ superior, însă sub coordonarea Universității din București. La începutul anilor 1970 facultățile Institutului de Limbi și Literaturi Străine din București au fost absorbite de Universitatea din București: Facultatea de Limbi și Literaturi Slave, Facultatea de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale și Facultatea de Limbi și Literaturi Germanice. Ulterior, în urma unor reorganizări care țințeau în primul rând realizarea de economii la bugetul de stat, nu a mai rămas decât o singură componentă pentru studiul limbilor străine: Facultatea de Limbi Străine. Mai rău de atât, dacă ne uităm la structura Universității din București în anul 1989, vom observa că nu mai exista decât o singură facultate pentru studiul tuturor limbilor, inclusiv cea română: Facultatea de Filologie.

Nu mai intrăm în detalii, însă sub raportul limbilor străine studiate și al specializărilor putem să oferim următoarele instantanee în timp:

1967

Institutul de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Limbi Slave

Str. Pitar Moș, nr. 13

  • Cursuri de zi, durata de studii 5 ani

Limba și literatura rusă-secundar limba și literatura română

Limba și literatura polonă-secundar limba și literatura română

Limba și literatura ucraineană-secundar limba și literatura română

Limba și literatura bulgară-secundar limba și literatura română

Limba și literatura cehă-secundar limba și literatura română

Limba și literatura slovacă-secundar limba și literatura română

Limba și literatura sârbo-croată-secundar limba și literatura română

 

  • Cursuri serale, durata de studii 6 ani

Limba și literatura rusă-secundar limba și literatura română

 

Facultatea de Limbi Romanice și Clasice

Str. Edgar Quinet, nr. 7

– Cursuri de zi, durata de studii 5 ani

Limba și literatura franceză-secundar limba și literatura română

Limba și literatura italiană-secundar limba și literatura română

Limba și literatura spaniolă-secundar limba și literatura română

Limbi și literaturi clasice

 

– Cursuri serale, durata de studii 6 ani

Limba și literatura franceză-secundar limba și literatura română

 

Facultatea de Limbi Germanice

Str. Pitar Moș, nr. 13

  • Cursuri de zi, durata de studii 5 ani

Limba și literatura engleză-secundar limba și literatura română

Limba și literatura engleză-secundar limba și literatura germană

Limba și literatura germană-secundar limba și literatura română

Limba și literatura germană-secundar limba și literatura engleză

 

  • Cursuri serale, durata de studii 6 ani

Limba și literatura engleză-secundar limba și literatura română

Limba și literatura engleză-secundar limba și literatura germană

Limba și literatura germană-secundar limba și literatura română

Limba și literatura germană-secundar limba și literatura engleză

 

Secția de Limbi și Literaturi Orientale

Str. Edgar Quinet, nr. 7

  • Cursuri de zi, durata de studii 5 ani

Limba și literatura chineză-secundar limba și literatura română

Limba și literatura turcă-secundar limba și literatura română

Limba și literatura arabă-secundar limba și literatura română

Limba și literatura tătară-secundar limba și literatura română

 

Surse: ***, Bacalaureatul și admiterea în învățămîntul superior, București, 1967, p. 69, 70; ***, Admiterea în învățămîntul superior, București, 1968, pp. 29, 30.

 

1989

Universitatea din București

B-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64

Facultatea de Filologie

Str. Edgar Quinet nr. 7

Profilul de specializare Filologie

Forma de învățământ: zi

  • Specializările:

Limba și literatura română – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă

Limbi și literaturi străine – limba română sau a doua limbă străină:

Limba engleză – limba română

Limba franceză – limba română

Limba germană – limba română

Limba rusă – limba română

Limbi clasice (latină – greaca veche

Limba spaniolă – limba română

Limba italiană – limba română

Limba sârbo-croată – limba română

Limba slovacă – limba română

Limba ucraineană – limba română

Limba bulgară – limba română

Limba cehă – limba română

Limba polonă – limba română

Limba turcă – limba română

Limba arabă – limba engleză

Limba arabă – limba engleză

Limba chineză – limba engleză

Limba japoneză – limba engleză

Forma de învățământ: fără frecvență

Limba și literatura română – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă)

Limbi și literaturi străine – limba română sau a doua limbă străină

Limba engleză – limba română

Limba franceză – limba română

Limba germană – limba română

Limba rusă – limba română

Sursa: „Forum”, nr. 3, martie 1989, p. 85.

*

Nu trebuie să înțelegem din cele arătate că doar la Universitatea din București se studiau limbile străine înainte de 1989, ci faptul că multitudinea de limbi străine spre studiu era disponibilă doar aici, și la fel limbile clasice. Altfel, limbile de circulație internațională, puteau fi învățate și în alte centre universitare și pe exemplul anului 1989 avem: Cluj-Napoca – engleză, maghiară, franceză, germană, rusă; Iași – franceză, germană, rusă, engleză; Craiova – engleză, franceză, rusă; Timișoara – engleză, germană, rusă, franceză (Sursa: „Forum”, nr. 3, martie 1989).

*

După 1989, învățământul superior de limbi străine a cunoscut o dezvoltare importantă. Din februarie 2001, în cadrul Universității din București a fost înființat și Centrul de limbi străine Ariel, ca alternativă la centrele de limbi străine deja existente. Cursurile sale se adresau unui public larg: „începători sau profesioniști, tineri sau mai puțin tineri, studenți, viitori studenți sau pur și simplu celor care doresc să-și îmbogățească orizontul cunoștințelor în domeniul limbilor străine”. Limbile străine predate erau: engleza, franceza, portugheza, italiana, germana, suedeza, olandeza, chineza, japoneza, greaca, ebraica, araba, limbile slave, dar și limba română pentru străini, inclusiv cursuri de limbaje specializate, pentru admiterea la facultate sau pentru examene Toefl și Cambridge (Sursa: „Buletin Informativ”, nr. 4/2002, p. 20).

*

În sprijinul cunoașterii învățământului superior de limbi străine putem să aducem în ajutor și datele statistice. De exemplu, prezentăm situația numărului total de studenți la toate formele de învățământ de la Institutul de Limbi și Literaturi Străine (1963-1966):

Pe baza datelor statistice preluate din Arhiva Institutului Național de Statistică, Învățămîntul superior la începutul anului universitar 1963/1964-1966/1967.

*

În cele ce urmează reproducem, cu titlu de exemplu, unul din documentele importante în istoria învățământului superior de profil, cel prin care a fost înființat Institutul de Limbi și Literaturi Străine.

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar 274/1962.

*