Descrierea expoziției digitale

Anul acesta evenimentul Noaptea Muzeelor, organizat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, membru al Network of European Museum Organisations (NEMO), are loc pe 14 mai.

Muzeul Universității din București se află și anul acesta printre participanți. Astfel, sâmbătă, 14 mai 2022, vă așteptăm la Muzeul Universității din București cu un program special și intrare gratuită, între orele 12:00-20:00, pentru a vizita expoziția permanentă și expoziția temporară dedicată celor 50 de ani aniversați de muzeu. Special pentru acest eveniment am pregătit o expoziție digitală sub titlul Laboratorul de surse și idei pentru istoria universitară.

Ideea principală a expoziției este de a aduce în atenție noi surse pentru scrierea unei istorii universitare. Mare parte din surse vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre istoria Universității din București, dar este atins și subiectul general al învățământului superior și alte subiecte conexe: periodicele din învățământul superior, personalități ale vieții culturale, patrimoniul mobil și imobil, istorii instituționale. În viitor, toate aceste subiecte prezentate pe unul sau mai multe panouri de expoziție se vor transforma în expoziții de sine-stătătoare, în format fizic sau digital. De aceea, și titlul de „laborator”, lăsând prilejurilor viitoare detalierea și „coacerea” subiectelor. Deocamdată sunt semințe pe care le dorim încolțite în vastul câmp al cercetării istorice. Sunt disponibile multe surse istorice, care trebuie să intre în circuitul scrierii istorice, o necesitate mai ales dacă am avut șansa să consultăm literatura secundară pe subiectul istoriei universitare. Prin sursele folosite pot să fie prezentate mai bine unele aspecte intrate în istoriografie, dar și să fie inițiate unele inedite.

*

Sursele istorice utilizate

♦ Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC), fondurile: Președinția Consiliului de Miniștri, CC al PCR – Secția Relații Externe, Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătate și Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice.

♦ Serviciul Municipiul București al Arhivelor Naționale (SMBAN), fondurile: Comitetul de Partid al Centrului Universitar Bucureşti, Institutul de Chimie, Revista Spitalul, Universitatea din București – Rectorat, Institutul de Medicină și Farmacie din București, Academia de Studii Economice și Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologice.

♦ Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București (BCUB): colecția de carte rară, inclusiv periodice vechi românești și alte lucrări.

♦ Arhiva Muzeului Universității din București (AMUB): fotografii, cărți poștale și documente scrise.

Arhiva Universității din București: documente.

Arhiva Institutului Național de Statistică: culegeri de date statistice.

*

Idei de cercetare/Secțiuni de expoziție

*

Mulțumiri speciale

Pentru realizarea acestei expoziții digitale dorim să mulțumim colectivelor de arhiviști și bibliotecari de la Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC), Serviciul Municipiul București al Arhivelor Naționale (SMBAN) și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București (BCUB) (în special Sala 3) care ne-au susținut în activitatea de documentare. Mulțumim și echipei Noaptea Muzeelor pentru un nou an în care au reușit să organizeze un eveniment deosebit în peisajul cultural românesc.

*

Detalii de contact:

Muzeul Universității din București

Adresă: Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București (în cadrul Palatului Facultății de Drept).

Website: www.muzeu.unibuc.ro

Facebook: https://www.facebook.com/MuzeulUB/

Email: muzeul.universitatii@unibuc.ro

Expoziția digitală Laboratorul de surse și idei pentru istoria universitară de la Muzeul Universității din București a fost inclus în calendarul oficial al evenimentului Noaptea Muzeelor.