Periodicele apărute de-a lungul timpului în mediul universitar sunt deosebit de importante pentru cunoașterea istoriei învățământului superior: instituțiile de învățământ, evoluția unor discipline, lecțiile inaugurale ale unor discipline, prezentarea de cadre didactice – istoria intelectualității, a problemelor studențești sau a datelor statistice privind evoluția numărului de studenți și cadre didactice. Sunt și o oglindă a progresului științific în disciplina sau disciplinele aflate în atenția respectivei publicații, atunci când ele nu acopereau un spectru mai larg de probleme, așa cum se întâmpla în cazul mai multor reviste. În paginile lor putem găsi și reflecții asupra societății din momentul în care periodicele au fost publicate (pentru că la rândul lor erau un produs al unei epoci, al unui anumit context care le-a generat), colaboratorii revistelor fiind în mare măsură intelectuali importanți în diferite perioade și, în bună măsură, prin natura selecției de periodice realizată, cadre didactice ale Universității din București.

În ultimele luni am desfășurat o cercetare asupra publicațiilor din mediul universitar și ne-am dorit să aducem în atenție cât mai multe periodice și pe o parte dintre ele le prezentăm aici, concentrându-ne atenția în principal asupra numărului inaugural. Motivul acestei alegeri a fost legat de faptul că în primul număr al unei reviste era inclus un articol programatic în care erau prezentate motivele apariției și scopul revistei, împreună cu alte detalii care ne îmbogățesc acum înțelegerea nu doar a personalității celor implicați în aceste demersuri publicistice, dar și asupra sistemului de învățământ superior și asupra unei perioade istorice care a creat condițiile pentru apariția revistei.

Materialele scrise apărute în aceste periodice sunt destul de variate ca tipologie (articole de popularizare, științifice, recenzii și semnalări de cărți, necrologuri, discursuri, cronici de evenimente, cursuri și multe altele) și includ și multe fotografii, desene, scheme, tabele, reflectând posibilitățile momentului în care au apărut (uneori de ordin financiar, nu neapărat tehnologic). Pot fi de exemplu cadre didactice, despre care putem afla mai multe informații doar din aceste reviste, mai ales în cazul în care au profesat în secolul al XIX-lea, când erau mai multe limitări, dar sunt aspecte care țin și de personalitatea respectivă sau de un anumit hazard. Sunt multe informații pe care le putem folosi în funcție de ceea ce suntem interesați, și nu trebuie să ne lăsăm intimidați de profilarea revistelor pe un anumit domeniu (medical, teologic, juridic). Foarte interesante din acest punct de vedere sunt revistele care au apărut ca inițiativă a societăților de studenți, pentru că dacă pentru cadrele didactice în general sunt mai multe informații, totuși despre studențime, în general și indiferent de perioadă, sunt multe mai multe necunoscute, chiar dacă până la urmă ei sunt principalii beneficiari ai sistemului de învățământ superior. Am încercat să arătăm că periodicele din învățământul superior pot ajuta la reconstituirea multor aspecte privind studențimea și printr-o expoziție digitală anterioară care a avut ca profilare peste 30 de reviste din mai multe centre universitare, inițiate de diferiți factori (Publicații apărute în învățământul superior românesc în comunism).

Sperăm că prin semnalarea acestor periodice din mediul universitar, cu profile diferite, unele vechi de secol XIX în mare parte astăzi uitate, altele datând din ultimele 2 sau 3 decenii  și cu apariții efemere și care nici nu au avut astfel șansa să intre conștiința cititorilor, să putem aduce un suflu nou de informații pentru publicul larg și specializat, curios și interesat de cunoaștere din multiple perspective. În acest mod am realizat un periplu din secolul XIX până în secolul XXI cu câteva repere de publicații (nu le-am ordonat cronologic, nici tematic, vă invităm să fiți surprinși de publicații). Sperăm să generăm/determinăm noi cercetări în detaliu asupra acestor periodice sau ca informațiile aflate în ele să fie folosite pentru prezentarea diferitelor subiecte de interes și ca cele observate să fie transmise mai departe prin conferințe și articole, proiecte, expoziții și diferite evenimente de diseminare.