Manicatide Mihail

(1867-1954)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1920

Transferat de la Universitatea din Iași

Catedra de patologie și clinică infantilă

Clinica infantilă

 

„Im December 1897 erschien nach einem auf der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Braunschweig gehaltenen Vortrag eine Arbeit von Dr. Zupnik, durch welche die bis dahin angenommene Einheit des Diphtheriebacillus in Frage gestellt wurde. Zupnik fand, dass der Diphtheriebacillus, den er sowohl aus Reinculturen verschiedener Srumfabriken als auch direct von Kranken züchtete, auf Agar in zwei verschiedenen Formen sich entwickelt; ihnen gehen weitere wichtige biologische Diferenzen parallel.

Die eine Art wächst auf Agar relativ gross, flach, matt und hat unregelmässige Contouren; sie färbt sich nach Gram, ist ohne Eigenbewegung und erweist sich für Meerschweinchen vollvirulent. Auf Bouillon bildet sie ohne Trübung Häutchen”.

Sursa: Slawyk, M. Manicatide, Untersuchungen uber 30 verschiedene Diphteriestamme mit Rucksicht auf die Variabilitat derselben, [f.l.], 1898.

„Viața microbilor

Conferință publică, ținută în Aula Universităței la 19 Martie 1903.

Doamnelor și Domnilor,

În trei conferințe, pe cari am avut on oarea să le desvolt în anul trecut, m’am ocupat de 3 boale infecțioase, cele mai răspîndite la noi în țară.

În anul acesta, conformîndu-mă dorinței exprimate de colegi, mă voi ține în cadrul ideiei generale a infecțiunei, în legăturà cu ideea conducătoare a conferințelor anterioare, energia și transformările iei.

Cum de sigur domniile voastre ați fost cu prisosințà convinși că energia nici nu se pierde nici nu se creează, nu mai este nevoe să vă aduc fapte noi pentru întărirea aceleiași teze. Energia se transformă și, în lumea organisată, aceste transformări produc de multe ori îmbolnăvirea și moartea individului – energia nu se pierde, dar se schimbă complexul de energii care constituie viața.

Știința medicală, în înțelesul cel mai larg, studiază deviațiunile, transformările energiei țesuturilor și organelor și caută să le readucă la forma obișnuită, la forma zisă normală. Deviațiunile cele mai frecuente sunt produse de infecțiuni.

Viața microbilor presintă pentru noi un interes deosebit, mai întâi pentru-că este redusă, simplă și mai lesne de cunoscut, apoi din causa transformărilor colosale petrecute în toate ramurile medicieni practice și teoretice de vre-o 50 de ani încoace”.

Sursa: M. Manicatide, Viața microbilor, Iași, 1903.