Titlul: „Mesaj comunist”.

Subtitlul: „Organ al Consiliului U.A.S.C. – Craiova”. „Proletari din toate țările, uniți-vă!”

Numărul 1: 1973.

Alte informații: continua revista „Cadran universitar”.

***

            „Revista CUASC a Universității din Craiova apare astăzi cu un nume nou: «Mesaj comunist». Un nume care angajează, care obligă și care impune. Fiindcă prin acest nume vrem să ne definim explicit, fără echivoc și să înscriem programul nostru în largile perspective ale acestei definiții.

            Revista noastră își propune să fie expresia gândirii politice a studenților tinerei Universități craiovene. O gândire politică manifestată în gestul profesional, în cel cotidian, în efortul de a cunoaște și în curajul de a recunoaște. Vrem să vorbim despre prezentul nostru din perspectiva viitorului nostru. Vrem să vorbim despre prezentul nostru dezvăluindu-i substanța, adevăratul său sens și adevărata sa forță.

            Revista noastră își propune să fie expresia unei conștiințe socialiste unice, care să reunească, peste diferențele unui profesionalism îngust, pe toți componenții cetății noastre universitare. Vom reflecta această conștiință socialistă unică, esențială în toată varietatea ei de manifestare, luptând împotriva șablonului verbal și împotriva celui de comportament, înlăturând inerția, captând energiile inovatoare, stimulând inițiativa entuziastă și, mai ales, înainte de toate și mai presus de orice, promovând capacitatea generației noastre de a fi purtătoare a unui mesaj al viitorului «Mesajul comunist»”.

            Știm că mesajul nostru este al unei vârste pe cale de formare, al unei gândiri care se modelează, al unui orizont care se conturează și al unei conștiințe care se cristalizează. Știm că pornim pe drumul unei responsabilități politice majore purtând în noi, încă vii, inimile de adolescenți și febrile căutări tinerești. Dar știm tot atât de bine că mesajul nostru are ca țel programul unui partid matur, în coordonatele căruia găsim stabilitate și răspuns la întrebările vârstei și ale vieții.

            Știm că facem parte din tânăra generație pentru care, cum spunea tov. Nicolae Ceaușescu la al IX-lea Congres al UTC-ului: «Socialismul a oferit un câmp vast, nelimitat, de afirmare creatoare, de punere în valoare a capacităților și talentelor, de realizare a aspirațiilor și idealurilor care animă». Cunoaștem modul în care Partidul Comunist Român înțelege să asigure educația generației noastre, având în vedere setea noastră de a ști și de a înțelege. Subscriem întrutotul la cuvintele secretarului general din cuvântarea la Congresul din 1971: «Vorbind de educația tinerei noastre generații, trebuie să avem în vedere necesitatea de a crea condiții pentru ca ea să cunoască tot ceea ce se întâmplă în lume. Nu trebuie să avem niciodată teamă că o confruntare deschisă, liberă a concepțiilor noastre materialist-dialectice cu concepțiile idealiste ar putea să dăuneze cumva formării tineretului, dimpotrivă, tocmai această confruntare liberă – în care de altfel s-a afirmat în lume materialismul dialectic – vom face să triumfe idealurile comunismului».

            Știm însă, în primul rând, că mesajul comunist este un mesaj al omului către om și pentru om. Și vrem să-i dăm prin mesajul nostru omeniei dimensiunile ei reale, așa cum răzbat ele prin experiența noastră de viață.

            Luând locul Cadranului Universitar, care a însemnat începutul publicistic al tinerei noastre universități, «Mesaj Comunist» vă cheamă, stimați colegi la un dialog viu, antrenant și entuziast, asupra vieții noastre studențești, asupra răspunderilor ei specifice, care decurg din etapa actuală a istoriei României, din angajamentul nostru de a ne pregăti multilateral pentru edificarea uneo societăți viitoare. Vom extinde acest dialog pentru a implica în el și orașul, cuprins de pasiune creatoare, în care existența noastră se desfășoară.

            Mesajul nostru va fi o chemare la eforturi constructive, la «lupta cu inerția», pentru a deveni oameni compleți, de care comunismul are nevoie. Pentru noi priceperea profesională profesională, conștiința politică și morală, cultura trebuie să fie inseparabile”.

            Sursa: „Mesaj comunist”, 1/1973, p. 1.

Universitatea din Craiova

Facultatea de Științe Economice și comunitatea academică dezvoltată în jurul ei, implicată în activități științifice, artistice și sportive

Fotografia lui Nichita Stănescu însoțind un interviu cu acesta, cu cinci ani înainte de moartea sa. Poetul mărturisea: „De la zece ani am început să mă gândesc la poezie”

„Un gând olograf” de la Nichita Stănescu pentru studenții sfârșitului de ani 1970

Prima pagină a publicației „Mesaj comunist”, nr. 3/1979