Mezincescu Dumitru (Dimitrie)

(1880-1961)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1921

Transferat de la Universitatea din Iași

Decan al Facultății de Medicină în perioada 1938-1940

Catedra de igienă și medicină preventivă

Institutul de Igienă și Sănătate Publică

„Sănătatea publică și toate serviciile ei sunt așa de strâns legate de organizarea administrativă a țărei, încât ar fi să lipsim dela datoria noastră, dacă în momentul când se pregătește o reorganizare a așezărilor noastre administrative, nu ne-am spune cuvântul nostru.

Suntem cu atât mai îndatorați să o facem, cu cât proectul guvernului aduce modificări fundamentale organizațiunei noastre sanitare așa cum a fost întocmită prin Legea de Centralizare din 1908 și prin Legea Sanitară propriu-zisă din 1910.

Înainte de a vă expune dispozițiunile proectului de reformă administrativă prezentat de Guvern, sunt nevoit să fac, pentru o înțelegere mai exactă a lucrurilor, un rezumat privitor la organizarea sanitară a țărei sub regimul de dinainte de 1908/1910.

Ceia ce caracterizează relațiunile dintre administrațiile locale și Stat în tot intervalul de timp dela 1864 până astăzi, este neîntreruptă străduință a autorităților centrale pentru a chema administrațiile locale – județe și comune – la îndatoririle ce au de a se ocupa de chestiunile privitoare la sănătatea publică, care cad în chip firesc în sarcina lor, fără ca să fi reușit vre-o dată a le trezi la ceia ce trebue să reprezinte preocuparea lor de căpetenie”.

Sursa: D. Mezincescu, Reforma administrativă în legătură cu organizarea sanitară, București, 1924, p. 3, 4.