Minovici Mina S.

(1858-1933)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1899

Decan al Facultății de Medicină în anii 1919-1921, 1923-1925, 1926

Catedra de medicină legală

Născut la Brăila.

„Discurs ținut cu ocaziunea deschiderii cursurilor Facultății de medicină din București pe anul școlar 1920-1921, de d. profesor M. Minovici, decanul Facultății

Iubiți colegi,

Dragi studenți,

Acum un an la aceeaș epocă, și tot cu prilejul deschiderii anului școlar, arătându-vă cauzele de împiedecare a serbării jubileului de 50 ani al Facultății noastre, îmi exprimam nădejdea – care în spiritul meu [indescifrabil] atunci consistența unei certitudini aproape – că în 1920 vom puteà serbà această dată de o covârșitoare însemnătate în mișcarea culturală românească. Cinci decenii împlinite de învățământ medical așezat pe baze științifice – care a pus capăt empirismului atât de dăunător sănătății publice; cinci decenii de afirmare vrednică a geniului științific românesc pe tărâmul cel mai anevoios – lupta de fiece clipă cu principiile dizolvante ale vieții organice – e o vârstă care constitue un titlu cu care avem dreptul de a ne mândri. Și ne propusesem să poftim la această sărbătoare românească pe reprezentanții cei mai autorizați ai Facultăților surori străine, dintre cari unele au o existență care se confundă cu însăș tradiția științei medicale. Îi chemam să vadă și să prețuească valoarea realizărilor noastre, cu toate începuturile grele, cu toate lipsurile cari ne-au paralizat și ne paralizează încă și astăzi sforțările. Din nenorocire, cauzele de anul trecut subsistă și anul acesta: situația mondială e tot turbure, mai turbure chiar în 1920 decât în 1919, și de acì dificultățile de comunicație, greutățile materiale de organizare și numeroase alte considerațiuni, cari toate au concurat la zădărnicirea temporată a proiectului nostru. Vreau să sper că în 1921, anul serbărilor de încoronare a Regelui și Reginei tuturor Românilor, va fi dat familiei noastre medicale să prăznuească nunta de aur a spiritului românesc cu știința medicală. În lumina serbărilor naționale de atunci – cele mai mărețe din paginile de înălțare ale istoriei neamului – jubileul Facultății noastre se va înfruptà dintr’o strălucire deosebită. Așa dar, cu sănătate și voie bună, la anul.

Iubiți colegi,

Dragi studenți,

După încheierea adânc durerosului, dar totdeodată binecuvântatului răsboiu al unității naționale, în care, cu o pornire și o stăruință de lumea întreagă admirate, am făcut să reînvie virtutea stăbună ca moștenire primită dela marii înaintași; dela încheierea ultimului capitol al mândrei epopee a armelor românești, ne găsim astăzi în pragul celui de al doilea an de funcționare normală a Facultății de medicină din București”.

Sursa: M. Minovici, Discurs ținut cu ocaziunea deschiderii cursurilor Facultății de medicină din București pe anul școlar 1920-1921, București, 1920, p. 3, 4.