Mironescu, Atanasie

(1856-1931)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Morală

Născut în Trohan, județul Vaslui

Lucrări scrise:

            Mironescu, Atanasie, O călătorie în Orient, București, 1896.

            Mironescu, Atanasie, Noua lege a învățământului și religia în școlile secundare, București, 1898.

            Mironescu, Atanasie, Morala pentru copii, București, 1899.

            Mironescu, Atanasie, Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul Severin în trecut și acum în al XLI0lea an a domniei Majestății Sale Regelui României Carol I, București, 1906.

            Mironescu, Atanasie, Carte pastorală dată către fiii săi sufletești din Eparhia Mitropoliei Ungro-Vlahiei cu prilejul sfântului și marelui post al Păresimilor. Pentru datoria creștinească de a merge la sfânta biserică, București, 1909.

            Mironescu, Atanasie, Sfaturi către preoți, date după diferiți autori, București, 1909.

            Mironescu, Atanasie, Apărarea rostită înaintea Sf. Sinod al Sfintei Biserici autocefale ortodoxe române în ședințele de la 13, 14 iunie 1911, București, 1911.

            Mironescu, Atanasie, Istoria mânăstirii Cernica cu 25 figuri în text, Mănăstirea Cernica, 1930.