Moisiu, Inocențiu (Inochentie)

(1832-1894)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Introducere în Vechiul Testament

Născut în Cervicești, județul Botoșani

„Predica pentru Sânta și marea ḑi Joea Patimilor

«Luațǐ, mâncațǐ, acesta este trupul meu! Bețǐ dintru acesta toțǐ, acesta este sângele meŭ».

Nimic maǐ înalt, nimic maǐ vrednic de mirare, fraților, decât acest mijloc, de o dată și natural și maǐ presus de fire, inventat de marele nostru Mântuitor, vreaŭ ă ḑie, taǐna Sânteǐ Împărtășirǐ saŭ secretul prin care el rĕmâne cu ai seǐ până la finitul vécurilor. Așa, sub forma pâneǐ și a vinuluǐ, cele maǐ întrebuințate și maǐ universale, bine-voește fǐul luǐ Dumneḑeŭ a aduce Părintelui seŭ jertva legeǐ nouă, sub forma pâneǐ și a vinului dă el bisericeǐ sale taǐna prin care ni se comunică trupul și sângele seŭ, sufletul și Dumneḑeirea sa. Mintea nóstră nu se pricepe fraților, să prețuéscă atâta bunătate și atâta putere a luǐ Dumneḑeŭ”.

„Predica pentru Santa și Luminata Duminică a Pascilor

«Voǐ căutați pe Iisus din Nazaret, carele aŭ fost rĕstignit; El s’a sculat, nu este aice». Minunea înviereǐ Domnuluǐ este, fraților, fundamentul pe carele se razimă tótă credința nóstră. Dacă Iisus Christos n’aŭ învieat, ḑicea Sântul Pavel chreștinilor primarǐ, credința vostră este zadarnică și predica nostră nefolositoare; voǐ sunteți încă în pĕcate și speranța înviereǐ este pentru noǐ o speranța amăgitóre. Dar îndată ce este dovedit că Christos a înviat, Evangelia. Evangeliea nu maǐ are trebuință de alte doveḑi; învățăturile sale ale Dumnḑeescǐ și minunile sale sunt sfințite de la sine”.

Sursa: Innocențiu Moisiu, Predicator saŭ Carte de predicǐ. Pentru tóte duminicile, sĕrbătorile anuale, precumŭ și pentru alte diferite ocasiunǐ, Hușiǐ, 1872, p. 60, 67.

 

Lucrări scrise:

            Moisiu, Innocențiu (Inochentie), Manual de morala chreștină, Iași, 1869.

            Moisiu, Innocențiu (Inochentie), Predicator saŭ Carte de predicǐ. Pentru tóte duminicile, sĕrbătorile anuale, precumŭ și pentru alte diferite ocasiunǐ, Hușiǐ, 1872.

            Moisiu, Innocențiu (Inochentie), Manual de morala chreștină, ediția a II-a, Hușii, 1873.

            Moisiu, Innocențiu (Inochentie), Scumpa suvernire. Discurs funebru la înmormântarea Dómneǐ Ecaterina Savescu, Hușii, 1874.

            Moisiu, Innocențiu (Inochentie), Compendiŭ de theologia Pastorală pentru usulŭ clasei a IV-a seminariale, Huși, 1878.