1948 – Facultatea de Matematică și Fizică

1949 – Institutul de Fizică al Academiei RPR la Măgurele

1956 – Institutul de Fizică Atomică (IFA) Măgurele și Institutul de Fizică București (al Universității din București)

1956 – primul calculator electronic CIFA-1 (Calculatorul Institutului de Fizică Atomică) realizat de Victor Toma

1957 – primul reactor nuclear și primul ciclotron din România

1962 – primul laser din România He-Ne realizat de Ion I. Agârbiceanu

1962 – Facultatea de Fizică (după desprinderea din Facultatea de Matematică și Fizică)

1973 – Institutul Central de Fizică (ICEFIZ) care cuprindea IFA și Institutul de Fizică București

1974 – Centrul Național de Fizică București-Măgurele (Platforma Națională de Fizică de la Măgurele) compusă din Facultatea de Fizică (mutată din București la Măgurele ca și alte instituții) și Institutul Central de Fizică la care se adăugau și alte instituții

1977 – Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară

15.11.2017 – Campusul de Fizică de la Măgurele – Loc Istoric al Societății Europene de Fizică