Mrazec, Ludovic (1867-1944)

Catedra de Cristalografie, Mineralogie și Petrografie

Facultatea de Științe a Universității din București

Născut la Craiova, Ludovic Mrazec a urmat studiile preuniversitare în localitate și apoi învățământul farmaceutic din cadrul Facultății de Medicină din București (Facultatea de Farmacie a fost înființată abia în anul 1923) și ulterior a studiat mineralogia la Geneva, devenind doctor în științe naturale. De altfel, pe tot parcursul vieții a demonstrat o capacitate intelectuală deosebită în diversele științe de care s-a simțit atras.

În anul 1894, Mrazec a devenit profesor de mineralogie, cristalografie și petrografie, în cadrul Facultății de Științe, Universitatea din București, dar a predat un curs de mineralogie și în învățământul farmaceutic. Mrazec a condus și laboratorul de mineralogie și petrografie. În anii 1930, Catedra de mineralogie, cristalografie și petrografie a fost transformată în Catedra de mineralogie generală, acolo unde a rămas profesor până în anul 1937.

Schela petrolieră Băicoi; Ludovic Mrazec s-a ocupat îndeaproape de problemele geologiei petroliere autohtone.

De-a lungul vieții, Ludovic Mrazec a reușit să-și pună amprenta asupra cercetărilor în domeniul geologiei, colaborând cu numeroase alte personalități ale vremii (Ștefănescu, Murgoci, Popescu-Voitești sau Macovei). A înființat Institutul Geologic al României în anul 1906 (o instituție similară, Biroul Geologic, a funcționat din anul 1882 până în 1889), a fost președintele Congresului Internațional al Petrolului desfășurat la București din anul 1907 (în cadrul acestui al treilea congres internațional al petrolului Mrazec a susținut originea organică a petrolului), a condus Academia Română și a deținut și alte funcții importante. Prin colaborările cu alți specialiști și numeroasele conferințe susținute și lucrări publicate, Mrazec a impulsionat cercetarea științifică și popularizarea rezultatelor sale.

 

Bibliografie

Duparc, L., Mrazec, L., Sur les éclogites du mont Blanc, [Paris], [1893].

Duparc, L., Mrazec, L., Sur un schiste à chloritoïde des Carpathes, [Paris], [1893].

Duparc, L., Mrazec, L., Sur les phénomènes d’injection et de métamorphisme exercés par la protogine et les roches granitiques en général, Genève, 1898.

Duparc, L., Mrazec, L., L’origine de l’Épidote, Genève, 1901.

Duparc, L., Mrazec, L., Sur le minerai de fer de Troitsk (Oural) du Nord, Bucarest, 1904.

Mrazec, L., Duparc, L., Recherches sur les roches étrangères enformées dans la protogine erratique du Mont Blanc, Genève, 1891.

Mrazec, L., Notice sur la composition chimique de la Nephrite de la Nouvelle-Zélande, Genève, 1892.

Mrazec, Louis, La protogine du Mont Blanc et les roches éruptives qui l’accompagnent. Thése, Genève, 1892.

Mrazec, L., Recherches sur la protogine du Mont Blanc et sur quelques granulites…, Genève, 1892.

Mrazec, L., Sur quelques bombes des l’Etna, provenant des éruptions de 1886 et 1892, [Paris], [1892].

Mrazec, L., Duparc, L., Le massif de Trient. Étude pétrographique. Avec une planche, Laussane, Paris, 1894.

Mrazec, L., Duparc, L., Le Mont Chétif et la Montagne de la Saxe, Genève, 1894.

Mrazec, L., Duparc, L., Excursion dans le massif du Mont Blanc avec retour par les Hautes Alpes calcaires, Genève, 1894.

Mrazec, L., Considérations sur la zone centrale des Carpathes roumaines, Bucarest 1895.

Mrazec, L., Feuille Verciorova-Turnu-Severin, Bucarest, 1895.

Mrazec, L., Contribution à létude petrographique des roches de la zone centrale des Carpathes du Sud, Bucarest, 1896.

Mrazec, L., Note sur la géologie de la partie Sud du haut plateau de Mehedinti, Bucarest 1896.

Mrazec, L., Pascu, R., Note sur la structure géologique des environs du village d’Ortakioi (Distr. Tulcea, arr. Babadag), Bucarest, 1896.

Mrazec, L., Essai d’une classification des roches cristallines de la zone centrale des Carpathes roumains, Genève, 1897.

Mrazec, L., Murgoci, G. M., Contributions à létude pétrographique des roches de la zone centrale des Carpathes méridionales, Bucarest, 1897, 1898.

Mrazec, L., Dare de seamă asupra cercetărilor geologice din vara 1897, Bucuresci, 1898.

Mrazec, L., Note sur un tuf andésitique des environs de Bacău, Bucuresci, 1898.

Mrazec, L., Note sur une marne à efflorescences salines de Scăpěu (Distr. Mehedinți), Bucuresci, 1898.

Mrazec, L., Quelques remarques sur le cours des rivières en Valachie, Bucarest, 1898.

Mrazec, L., Dare de seamă asura cercetărilor geologice din vara 1897-1898, Bucuresci, 1898, 1899.

Mrazec, L., Duparc, Louis, Recherches geologiques et pétrographiques sur le Massif du Mont-Blanc, Genève, 1898.

Mrazec, L., Contribution à l’histoire de la vallée du Jiu, Bucarest, 1899.

Mrazec, L., Despre clasificarea cristalinului din Carpații Meridionali, Bucuresci, 1899.

Mrazec, L., Note preliminaire sur un granite à Riebeckite et Aegyrine des environs de Turcoaia (Dobrogea), Bucuresci, 1899.

Mrazec, L., Sur l’existence d’anciens glaciers sur le versant sud des Carpathes Méridionales, Bucuresci, 1899.

Mrazec, L., Contribution à létude de la depression subcarpathique, Bucarest, 1900.

Mrazec, L., Lacs salés de la Roumanie, Lausanne, 1901.

Mrazec, L., Über oligocäne Klippen am Rande der Karpathen bei Bacău (Moldau). Ein Beitrag zur Tektonik der rumänischen Karpathen, Wien, 1901.

Mrazec, L., Distribution géologique des zones pétrolifères en Roumanie, Bucarest, 1902.

Mrazec, L., Distribuirea geologică a zonelor petrolifere în România, Bucuresci, 1903.

Mrazec, L., Despre un zăcământ de sulf la Verbilău și considerațiuni generale asupra genezei solfarelor din regiunile subcarpatice, București, 1904, 1905.

Mrazec, L., Sur les schistes cristallins des Carpathes Meridionales (versant roumain), Vienne, 1904.

Mrazec, L., Comunicare preliminară despre vêrsta straturilor petrolifere din România, Bucuresci, 1905.

Mrazec, L., Despre prezența bartonianului în județul Prahova, București, 1906.

Mrazec, L., Teisseyre, W., Communication préliminaire sur la structure géologique de la région Câmpina-Buștenari (Prahova), Bucarest, 1906.

Mrazec, L., Comunicare preliminară asupra structurii geologice a regiunii Câmpina-Buștenari (județul Prahova), București, 1906.

Mrazec, L., Despre cute cu sâmbure de străpungere, București, 1907.

Mrazec, L., Despre formarea zăcămintelor de petrol din România. Discurs rostit la 23 martie/5 aprilie 1907 în ședință solemnă… cu răspuns de Anghel Saligny, București, 1907.

Mrazec, L., Excursion à la saline de Slănic (District de la Prahova), Bucarest, 1907, 1909.

Mrazec, L., Sur la formation des gisements pétrolifères de Roumanie. Discours, Bucarest, 1907.

Mrazec, L., Uber die Bildung der rumaenischen Petroleumlagerstaetten. Auszug aus dem Vortrag…, București, 1907, 1910.

Mrazec, L., Zăcăminte de minereuri aurifere din mina Little Matie, [f. l.], 1910.

Mrazec, L., Marnele cu globigerine tortoniane de la Gura Văii (Mehedinți), București, 1910.

Mrazec, L., Despre rocile verzi din conglomeratele terțiare ale Carpaților și Subcarpaților României, [f. l.], 1911.

Mrazec, L., Discuție relativă la conferința Des Erdölvarkomen in Galizien im Lichte neuer Erfahrungen a domnului profesor L. Szakjnocha, [f. l.], 1911.

Mrazec, L., Generatori minerali de energie. Lecție de deschiderea cursului despre zăcămintele petrolului făcut la Laboratorul de mineralogie și petrografie al Universităței din București, București, [1911].

Mrazec, L., L’industrie du pétrole en Roumanie, Bucarest, 1912.

Mrazec, L., Propuneri referitoare la studiul apelor minerale și al stațiunilor balneare, București, 1913.

Mrazec, L., Contribution à la connaissance des nappes du flysch carpathique en Roumanie, Bucarest, 1914.

Mrazec, L., Rotman, D., Contributions à la petrographie de l’Egypte et de la presqu’êle de Sinai, vol. I-III, Bucarest, 1915, 1916, 1920.

Mrazec, L., Dare de seamă asupra activității Comisiunii pentru studiul electrificării țării și coordonării exploatării factorilor ei naturali producători de energie, București, 1926.

Mrazec, L., Vorlesung űber die Lagerstätten des Erdöls. Übersetzt nach dem Französischen Originaltext von K. Ikrejci, Wien, 1926.

Mrazec, L., L’industrie du pétrole en Roumanie et l’exporation des dérivés du pétrole, Bucarest, 1928.

Mrazec, L., The Roumanian petroleum industry and the export of petroleum products. Speech, Bucarest, 1928.

Mrazec, L., Situația industriei de petrol în România în legătură cu exportul derivatelor de ptrol. Discurs ținut în ședința Camerei Deputaților, București, 1928.

Mrazec, L., Aperçu sur le caractère des gisements de pétrole de la Roumanie, Praha, 1931.

Mrazec, L., Progresele științelor geologice în România în ultimii 50 de ani. Publicat cu ocasia Semicentenarului Societății Politehnice, București, 1931.

Mrazec, L., Létat des nos connaissances actuelles sur la structure des Carpates roumains, [f. l.], 1931, 1932.

Mrazec, L., Allocution prédintielle à l’ouverture de la première séance de la Société Roumaine de Géologie, Bucarest, 1932.

Mrazec, L., Considération sur l’origine des dépressions internes des Carpates Roumaines, Bucarest, 1932.

Mrazec, L., Origina reliefului tectonic major al globului terestru, București, 1932.

Mrazec, L., Răspunsul la chestionarul trimis profesorilor universitari din București de domnul profesor doctor D. Danielopol, Senatorul Universității din București, înaintat Majestății Sale Regelui, [București], 1934.

Mrazec, L., Macovei, G., Ștefănescu, I. P., Les phénomènes de diapirisme et la géologie des gisements pétrolifères de Roumanie, Warszawa-Boryslaw-Lwow, 1935.

Mrazec, L., Le progrès de la science minéralogique dans les quarante dernières annèes, Bucarest, 1936.

Mrazec, L., Les conquêtes faites en Roumanie dans le domaine des sciences minéralogiques, Bucarest, 1937.

Mrazec, L., Discours prononcé le 29 Avril 1934 dans la séance solennelle d’ouverture du IX-ème Congrès de l’Asociațiunea Română pentru Înaintarea Științelor, Bucarest, 1937.

Mrazec, L., Note préliminaire sur la salinité des marnes miocènes du Basin Transylvain, București, 1937.

Mrazec, L., Congresul Științei Mineralogice în cei 40 de ani din urmă, București, 1937.

Mrazec, L., Le développement de l’exploitation minière en Roumanie, Bucarest, 1938.

Mrazec, L., Une page de souvenire – l’oeuvre de Gregoire Antipa, București, 1938.

Mrazec, L., Ficșinescu, Th., Însemnări cu ocazia împlinirii a 40 ani de la apariția primei reviste românești de petrol. Réflexions à l’occasion du 40-e anniversaire de la première revue roumaine de pétrole, București, 1940.

Mrazec, L., Problema petrolului în România față de problema mondială din 1915, București, 1940.

Mrazec, L., Deciziuni generale asupra apelor minerale și asupra raporturilor lor genetice cu hidrosfera și rocile scoarței, București, 1941.

Mrazec, L., L’oeuvre du Dr. L. Edeleanu, București, 1941.

Mrazec, L., Giușcă, D., Curs general de minerale și roce, București, 1942-1949.

Mrazec, L.,  Teisseyre, W., Aperçu géologique sur les formation salifères et les gisements de sel en Roumanie, [f. l.], [f. a.].

Mrazec, L., Popescu-Voitești, I., Câteva date noi asupra klipelor carpatine, [f. l.], [f. a.].

Mrazec, L., Popescu-Voitești, I., Date noi pentru clasificarea Flișului carpatic, [f. l.], [f. a.].

Mrazec, L., Über die Anthracitbildungen des südlichen Abhanges der Süd-Karpathen. Mittheilung… vom 19 December 1895, Wien, [f. a.].

Teisseyre, W., Mrazec, L., Das Salzvorkommen in Rumänien, Wien, 1903.