basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon

RO

Turul virtual al Muzeului Universității din București

Introducere

Înființat în anul 1967, Muzeul Universității din București păstrează și expune un patrimoniu semnificativ de obiecte și documente referitoare la istoria Universității din București, una dintre cele mai importante și mai vechi instituții de învățământ superior din România (1864).

Din 19 martie 2022 vă oferim prilejul de a ne vizita și virtual printr-un tur special pregătit. Pentru a naviga puteți urma două metode. Cea mai simplă și optimizată pentru toate tipurile de dispozitive este utilizând butoanele cu numerele corespunzătoare părții din tur pe care doriți să o vizualizați. Cea de-a doua variantă este optimizată doar pentru varianta desktop/laptop, pentru imagini afișabile la o rezoluție de 800×725 pixeli, nu pentru dispozitivele mobile.

Turul virtual al Muzeului Universității din București cuprinde o serie de fotografii afișate la o rezoluție de 800×725 pixeli care permit vizualizarea spațiului expozițional compus din expoziția permanentă și expoziția temporară intitulată 50 de ani de Muzeu și Universitate în București

La 27 februarie 2024 punem la dispoziție un tur virtual îmbunătățit, prin includerea în întregime a exponatelor din expoziția permanentă, peste 370 de exponate. Alte documente și obiecte au fost digitalizate în Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB), Fototeca Digitală a Muzeului Universității din București (FDMUB) sau în expozițiile digitale. Înainte de a reproduce imaginile din acest tur virtual, contactați-ne la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Fie că ne treceți pragul fizic sau virtual, vă dorim să aveți o vizită plăcută la Muzeul Universității din București!

EN

The virtual tour of the Museum of the University of Bucharest

Introduction

Established in 1967, the Museum of the University of Bucharest preserves and exhibits a significant heritage of objects and documents related to the history of the University of Bucharest, one of the most important and oldest institutions of higher education in Romania (1864).

From March 19, 2022 we offer you the opportunity to visit us virtually through a specially prepared tour. To navigate you can follow two methods. The simplest and optimized for all types of devices is to use the buttons with the numbers corresponding to the part of the tour you want to view. The second variant is optimized for desktop/laptop only, for images displayable at a resolution of 800×725 pixels, not for mobile devices.

The virtual tour of the Museum of the University of Bucharest includes a series of photos displayed at a resolution of 800×725 pixels that allow viewing the exhibition space composed of the permanent exhibition and the temporary exhibition entitled 50 years of Museum and University in Bucharest.

On February 27, 2024 we are making available an enhanced virtual tour, by including the exhibits from the permanent exhibition in their entirety, over 370 exhibits. Other documents and objects have been digitized in the Digital Archive of the University Museum of Bucharest (ADMUB), the Digital Photo Library of the University Museum of Bucharest (FDMUB) or in the digital exhibitions. Before reproducing the images from this virtual tour, contact us at muzeul.universitatii@unibuc.ro

Whether you cross our threshold physically or virtually, we wish you a pleasant visit to the Museum of the University of Bucharest!

 

RO

Instrucțiuni pentru folosirea Turului virtual al Muzeului Universității din București

Fiecare cadru din acest tur virtual cuprinde mai multe puncte de legătură (hotspots, reprezentate de cercuri mici și mari de culoare portocalie) care permit descoperirea patrimoniului expus. Dați clic pe ele pentru a naviga între diferitele secțiuni ale turului virtual. Fiecare cadru este însoțit titlul secțiuni și de informații explicative privind documentele și obiectele, atât în limba română, cât și în limba engleză, fie pentru cele incluse pe panouri, fie în vitrină sau alte obiecte (tablouri, busturi și pisanie). Turul virtual este compus din mai multe secțiuni care pot fi văzute și din mai multe hotspots pentru a le conecta și accesa. Sunt două tipuri de puncte de legătură: mari, rezervate pentru navigarea de la o parte (colecție de secțiuni) a turului virtual la o alta și mici, pentru accesarea fiecărei secțiuni (inclusiv tablouri și busturi) din acea parte a turului virtual. Pentru accesarea următoarei părți a turului virtual a fost amplasat un punct de legătură de dimensiune mare în general în partea de sus și centrală a imaginii, iar pentru întoarcerea la secțiunea/partea precedentă a turului virtual a fost amplasat un punct de legătură de dimensiune mică în partea dreaptă jos.

Așteptăm cu interes părerea și propunerile dumneavoastră de îmbunătățire a turului virtual la adresa de email muzeul.universitatii@unibuc.ro

EN

Instructions for using the Virtual Tour of the Museum of the University of Bucharest 

Each frame of this virtual tour includes several hotspots (represented by orange big and small circles) that allow the discovery of the heritage presented. Click on them to navigate between the different sections of the virtual tour. Each frame is accompanied by the title of the section and explanatory information on documents and objects, both in Romanian and in English, either for those included on the panels, or in the display case or other objects (paintings, busts and inscriptions). The virtual tour is composed of many sections that can be viewed and many different hotspots to access and connect them. There are two types of hotspots: big, reserved to navigate from a part (collection of sections) of the virtual tour to another part and small, for accessing each section (including pictures and busts) from that part of the virtual tour. To access the next part of the virtual tour, a large hotspot was placed at the top and centre of the image, and to return to the previous section / part of the virtual tour, a small hotspot was placed in bottom right. 

We look forward to hearing from you and your suggestions for improvement of the virtual tour at email muzeul.universitatii@unibuc.ro

 

RO

Titlurile secțiunilor ce pot fi accesate în această parte a turului virtual

Academia domnească din București

Școala lui Lazăr. Începuturile învățământului superior în limba română

De la Academia Sf. Sava la Universitatea din București

 Poate fi accesată și partea următoare a turului virtual

 Tablouri care îi înfățișează pe Gheorghe Lazăr și Dimitrie Brândză și busturile care îi reprezintă pe Gheorghe Costaforu și Alexandru Orăscu

EN

Titles of the sections that can be accessed in this part of the tour

The Princely Academy of Bucharest

The School of Lazăr. The Beginnings of Higher Education in Romanian

From St. Sava Academy to the University of Bucharest

The next part of the virtual tour can be accessed 

 Paintings depicting Gheorghe Lazăr and Dimitrie Brândză and busts representing Gheorghe Costaforu and Alexandru Orăscu