Nitzulescu, Nicolae

(1837-1904)

Decan al Facultății de Teologie în perioada februarie 1893-februarie 1896

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de lstoria Dogmelor şi Patrologie/Catedra de Limba Ebraică, Arheologie Biblică, Isagogie şi Exegeza Vechiului Testament

Născut în Bordușani, județul Ialomița

„Mĕ voǐŭ crede fericitŭ, daca prin darea la lumină a acesteǐ cărțǐ am înlăturatŭ – întru cât-va – obstaculele ce întimpinaŭ și întimpină ânchĕ uni profesorǐ în predarea istoriǐ Bisericescǐ, daca am ușuratŭ greutățile elevilorŭ, cari suntŭ ținuțǐ a studia asemenea materie, daca am umplutŭ o parte a lacuneǐ atât de multŭ simțită pênĕ în presentŭ în literatura istorică a Bisericiǐ nóstre, și daca am pututŭ, satisface cerințele legitime ale clerului și ale acelorŭ bunǐ chrestinǐ, cari dorescŭ a avé cunoscințe despre ființa și organismulŭ Bisericiǐ”.

Sursa: N. Nitzulescu, Compendiu de istoria bisericii coprindendu istoria preparatore, istoria primitiva, secolulu apostolicu, istoria veche și istoria medie (1-1453), București, 1875, p. I.

Lucrări scrise:

            Nitzulescu, N., Compendiu de istoria Bisericii coprindendu istoria preparatore, istoria primitivă, secolulu apostolicu, istoria veche și istoria medie, București, 1875.

            Nitzulescu, N., Prescurtare de geografie, ediția a II-a, București, 1875.

            Nitzulescu, N., Contra pseudo-ortodoxii și obscurantismului în Biserica Rumână sau Rĕspuns către Înalt prea S. S. Mitropolitul Primat Calinic, contra raportului defăimător făcut de D-nul Zotos asupra Compendiului de istoria Bisericii, Bucuresci, 1876.

            Nitzulescu, N., Elemente de Gramatica Limbii Ebraice, București, 1877.

            Nitzulescu, N., Compendiu de istoria Bisericii coprindendu istoria preparatore, istoria primitivă, secolulu apostolicu, istoria veche și istoria medie (1-1453), București, 1881.