Nomenclatorul specializărilor de la Universitatea din București – 1964/1965

 

Facultatea de Matematic-Mecanică

Matematică-fizică

Matematică

Analiză matematică

Algebră

Geometrie

Ecuații funcționale

Calculul probabilităților

Mașini de calcul

Mecanica fluidelor

Elasticitatea

Astronomie

Facultatea de Fizică

Fizică

Biofizică

Fizică nucleară

Fizică macromoleculelor

Spectroscopie

Electroradiofizică

Geofizică

Fizică teoretică

Fizica corpului solid

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimie organică

Chimie anorganică

Chimie-fizică

Radiochimie

Biochimie

Fizică-chimie

Analiză

Facultatea de Biologie

Biologie-botanică

Biologie-geologie

Biologie-protecția plantelor

Biologie-secundar geografie

Facultatea de Geologie-Geografie

Geologie

Geografie fizică

Geografie economică

Geografie-secundar biologie

Facultatea de Științe Juridice

Științe juridice

Facultatea de Filozofie

Filozofie

Psihologie

Pedagogie

Facultatea de Limba și Literatura Română

Limba și literatura română

Facultatea de Istorie

Istoria RPR

Istoria universală

Arhivistică

 

Sursa: Arhiva Institutului Național de Statistică, Învățămîntul superior la începutul anului universitar 1964-1965, București, 1965, f. 39-40.