Nomenclatorul specializărilor de la Universitatea din București – 1974/1975

 

Facultatea de Matematică

Profilul Matematică – matematică, informatică.

Facultatea de Fizică

Profilul Fizică – fizică, fizică tehnologică.

Facultatea de Biologie

Profilul Biologie – biologie, biochimie.

Facultatea de Geologie și Geografie

Profilul Geologie – geologie, inginerie geologică și geofizică.

Profilul Geografie – geografie.

Facultatea de Drept

Profilul Științe Juridice – drept, drept economic-administrativ.

Facultatea de Filozofie

Profilul Filozofie – filozofie, sociologie.

Profilul Psihologie – psihologie

Profilul Pedagogie – pedagogie.

Facultatea de Istorie

Profilul Istorie – istorie.

Facultatea de Limba și Literatura Română

Profilul Filologie – limba și literatura română.

Facultatea de limbi și literaturi germanice

Profilul Filologie – limbi și literaturi străine.

Facultatea de limbi și literaturi romanice, clasice și orientale

Profilul Filologie – limbi și literaturi străine.

Facultatea de limbi și literaturi slave

Profilul Filologie – limbi și literaturi străine.

 

Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974 privind nomenclatorul specializărilor din învățămîntul superior, precum și instituțiile din sistemul Ministerului Educației și Învățămîntului.