Nomenclatorul specializărilor de la Universitatea din București – 1977/1978

 

Facultatea de Matematică

Profilul Matematică – matematică, informatică, matematică-mecanică.

Facultatea de Fizică

Profilul Fizică – fizică, fizică tehnologică.

Facultatea de Biologie

Profilul Biologie – biologie, biochimie.

Facultatea de Geologie-Geografie

Profilul Geologie – inginerie geologică și geofizică.

Profilul Geografie – geografie-o limbă străină.

Facultatea de Drept

Profilul Științe Juridice – drept, drept economic-administrativ.

Facultatea de Istorie și Filozofie

Profilul Istorie – istorie-filozofie.

Profilul Filozofie – filozofie-istorie.

Facultatea de Limba și Literatura Română

Profilul Filologie – limba și literatura română-o limbă străină.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Profilul Filologie – limbi și literaturi străine-limba română sau a doua limbă străină.

 

Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 209 din 12 iulie 1977 privind modificarea anexelor 1 și 2 la Decretul nr. 147/1974 privind nomenclatorul specializărilor din învățămîntul superior, precum și instituțiile din sistemul Ministerului Educației și Învățămîntului.