Prin expoziția O călătorie prin istoria învățământului de Științe de la Universitatea din București (1863-1948) Muzeul Universității din București propune vizitatorilor o incursiune în lumea fascinantă a științelor: matematică, fizică, chimie, biologie, geologie, inclusiv geografie.

Vom putea descoperi care au fost principalele personalități românești ce au ilustrat la nivel de excelență aceste științe și care a fost contribuția Universității din București la progresul științific românesc și universal, prin intermediul Facultății de Științe. Inițial numită Școala Superioară de Științe și creată în anul 1863, această facultate a fost una dintre cele trei care s-au aflat în componența Universității din București, încă de la înființare, în anul 1864. Începuturile școlii românești de Științe coincid cu începuturile statului modern român, perioadă în care s-au depus eforturi pentru consolidare și modernizare, dar s-au obținut și rezultate semnificative în diversele domenii ale cunoașterii. În acești ani de formare ai celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, România a avut nevoie de oameni competenți care să transforme promisiunile procesului de industrializare într-o realitate cât mai palpabilă în întreaga societate. Vom urmări evoluția învățământului de Științe la Universitatea din București până în anul 1948, când Facultatea de Științe și-a încetat activitatea.

Expoziția prezintă detalii importante și inedite pentru știința și învățământul românesc de profil: reconstituiri ale comunității academice bucureștene (corp didactic, corp didactic auxiliar, corp nedidactic auxiliar și absolvenți) și ale complexei structuri în jurul căreia Facultatea de Științe s-a dezvoltat. Vom ilustra disciplinele de studiu, orarul studenților de la diferitele specializări, surprinzătorul patrimoniu imobiliar, precum și contribuțiile personalităților feminine la știința și învățământul românesc. Sursele inedite puse în evidență cu această ocazie vor contribui în anii următori la îmbunătățirea cunoștințelor noastre despre personalitățile remarcabile ale științei românești, despre viața studențească și alte aspecte care compun învățământul superior de Științe (și nu doar cel bucureștean). Expoziția fizică este completată de un bogat material documentar care poate fi accesat digital.

Ideile pe care le propune expoziția sunt următoarele:

◊ Facultatea de Științe, una dintre cele trei facultăți care au constituit nucleul Universității din București, a fost o instituție importantă pentru dezvoltarea societății, dincolo de activitatea educativă.

◊ Contribuția Facultății de Științe la prestigiul Universității din București și la progresul științei românești a reprezentat un important vector de modernizare.

◊ Progresul științei în România și excelența universitară au fost datorate unui cumul de factori; trebuie subliniată și importanța naționalității diverse a profesorilor prezentați în cadrul expoziției.

◊ Învățământul românesc de științe a fost capabil să creeze savanți de renume internațional.

◊ Dezvoltarea științelor a fost considerată multă vreme doar un apanaj masculin, însă contribuțiile feminine au fost considerabile și trebuie să fie mult mai bine puse în valoare.

◊ În secolul al XIX-lea, Facultatea de Științe a Universității din București a avut un rol important în consolidarea statului național modern.

◊ Progresul științelor în România reflectat prin contribuțiile comunității academice a Facultății de Științe bucureștene este parte componentă a evoluțiilor internaționale din știință și societate în general.

◊ Patrimoniul universitar constituit în jurul Facultății de Științe a Universității din București prezintă nu doar o valoare națională și internațională, ci și o importanță pentru istoria urbană bucureșteană.

◊ Istoria universitară poate fi îmbunătățită prin utilizarea unei game variate de surse accesibile oricărei persoane interesate; bibliotecile, arhivele și muzeele din România au nevoie de atenția publicului deoarece sunt relevante pentru societate și contribuie la activitatea de cunoaștere și educare.

◊ Cele mai bune rezultate se pot obține prin colaborarea în echipe interdisciplinare, cu implicarea atât a profesorilor, cercetătorilor, cât și a studenților.

*

Expoziția digitală O călătorie prin istoria învățământului de Științe de la Universitatea din București (1863-1948) este în completarea celei fizice, cu același nume, vernisată cu prilejul evenimentului Noaptea Muzeelor 2023.

*

Coordonator expoziție digitală și documentare:

Valentin Maier, CS dr.

Documentare:

Ștefania Chivu, student, anul I, Facultatea de Istorie UB

Andreea-Cosmina Dinu, student, anul II, Facultatea de Istorie UB

Dalia Harpău, student, anul I, Facultatea de Istorie UB

Andreea-Diana Ilie, masterand, anul II, Facultatea de Istorie UB

Elisa-Ștefania Marin, student, anul I, Facultatea de Istorie UB

Rareș Moise, student, anul III, Facultatea de Istorie UB

Svetlana Ponomarenco, masterand, anul I, Facultatea de Filozofie UB

Raisa Stratu, student, anul I, Facultatea de Istorie UB

Adelina Zemoiu, masterand, anul II, Facultatea de Istorie UB

*

 

 

 

 

 

 

*