Obedenaru Mihail Gheorghiade

(1839-1885)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

 

„Prefacia

Mi s’a întêmplat adesea ca unele dómne și domnișóre bune la inimă să’mĭ céră instrucțiunĭ asupra chipuluĭ cum să dea medicamente (doftoriĭ) la nefericițiĭ țĕranĭ prinșĭ de frigurĭ.

Cată să lăudăm pe cât putem ast-fel de dorințe, maĭ ales când ne punem în minte că miĭ de copiĭ pier pe fiecare an în urma frigurilor, și că miĭ de muncitorĭ sunt pușĭ în neputință d’a lucra în timp de maĭ multe sĕptămânĭ tot din pricina frigurilor.

Rare orĭ se vĕ doftorĭ prin sate, și doftoriile sunt tare scumpe!

Cine caută să scape viața copiilor, cine caută să scurteze bóla muncitorilor face pomana cea maĭ folositóre.

Pentru aceea am dat tot-d’a-una cu mare plăcere deslușirile ce mi s’aŭ cerut.

Déră pricina frigurilor nu produce numaĭ acele frigurĭ cunoscute de toțĭ, ci produse și multe alte bóle carĭ tóte să vindecă prin chină maĭ ales.

[…].

M’am pus atuncĭ de am scris acéstă cărticică pe care daŭ publicitățiĭ.

Este un mic manual (cărticică) potrivitŭ pe înțelegerea poporului. Cred că manualele acesta póte se aducă marĭ înlesnirĭ familiilor cari petrec véra la moșia: căci afară din oraș nu póte cine-va avea la îndemână un medic verĭ de câte orĭ uă persénă va avea un acces (period) de frigurĭ.

[…].

Am voit să fac cunoscut lectorilor (cetitorilor) și relele condițiunĭ (réua stare) de sănĕtate în care se află cea maĭ mare parte din locuitorĭi câmpiilor nóstre. Și așa am căutat să fac maĭ aparinte (mai bătător la ochĭ) meritul muncitorilor nostriĭ.

Bucurescĭ, Maiŭ 1871”.

Sursa: Georgiade Obedenaru, Despre friguri. Mic tratat potrivit pe înțelegerea popolului român pentru a servi în localitățile unde nu sunt medici, București, 1873, p. 3, 4.