Titlul: „Orientări”.

Subtitlul: „Revistă cultural-științifică și literară a Consiliului A. S. din Institutul pedagogic de 3 ani Galați”.

Numărul 1: iunie 1969.

Colegiul de redacție: Redactor șef – Asist. Neagu Perlaru. Redactor șef adjunct – Asist. Gabriela Macovei. Redactor șef adjunct – Asist. Alexandrina Nath. Secretar de redacție – Radu Vladimir. Membri – Asist. Enache Tașu, Lucia Hogaș, Marcela Alexandru, Constantin Mocanu, Ion Mihăescu, Dumitrica Puia, Elena Olteanu, Felicia Petrooff.

La Galați, important centru universitar al țării (chiar având și caracter exclusiv dacă ne gândim la învățământul superior alimentar care a funcționat aici în timpul comunismului), exista și un important interes pentru teatru, piesele fiind jucate la Casa de cultură a studenților, dar fiind și studenți pasionați și care jucau chiar pe scena Teatrului de Stat din localitate

Umor studențesc