În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București se află Biserica „Sf. Ecaterina”, cu rol de paraclis (biserică atașată unei instituții). Pe locul în care se află acest paraclis universitar s-a aflat mănăstirea cu același nume ridicată în secolul al XVI-lea și care atunci era un metoc (mănăstire mică subordonată alteia mai mari) al Mănăstirii „Sf. Ecaterina” de pe Muntele Sinai. Instituția religioasă a trecut prin mai multe incendii și cutremure. Biserica actuală datează din anul 1852, deși ulterior a trecut prin mai multe reparații.

După 1948, Biserica „Sf. Ecaterina” a fost preluată de Institutul Teologic şi Seminarul Teologic aflate pe atunci în clădirea actuală a Facultăţii de Teologie. La 1 octombrie 1959 din biserică de mir instituția a fost schimbată în paraclis teologic, enoriaşii fiind ataşaţi parohiei Sf. Spiridon Nou din apropiere

Printre obligațiile studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” se numără și frecventarea paraclisului dupa un program liturgic stabilit. De asemenea, cadrele didactice hirotonite săvârșesc slujbe după un program stabilit și afișat la avizier.

Parohia Sfânta Ecaterina – Paraclis Universitar se află pe Strada Sfânta Ecaterina nr. 5, Sector 4, București.

 

Surse:

https://ftoub.unibuc.ro/studenti/paraclisul-universitar-sfanta-ecaterina/; http://parohiasfantaecaterina.ro/istoric-biserica/;

https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/biserica-sfanta-ecaterina-68194.html.

Surse pentru imagini:

Colecția personală Valentin Maier.