Catedra de Farmacodinamie și Terapeutică a Facultății de Medicină Veterinară (Universitatea din București) avea următorul personal și unități componente în anul 1939:

Profesor: Grigore I. Slavu.

Laboratorul de Farmacodinamie și Terapeutică 

Director: Grigore I. Slavu.

Șef de lucrări: Olimpia Vechiu.