Pișculescu, Grigore (Gala Galaction)

(1879-1961)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Exegeza Vechiului Testament

Născut în Didești, județul Teleorman

„Viața și rodnicia nu se împacă cu încremenirea și cu pasivitatea din biserica noastră. Dacă mai avem dascăli pricepuți, dacă mai avem oameni cu tragere de inimă și cu iubire creștinească, dacă înfățișările de zile mari nu sunt o simplă podoabă, rece și oficială – atunci, ceasul învățăturei, al faptei și al atitudinei ziditoare nu trebue să mai întârzieze.

Când toate formele vieței și ale activitățeii noastre se revizuesc și se reînoesc, biserica română nu trebue să se lase uitată, în colțul ei, ci trebue să dovedească prin energie proaspătă și prin manifestări superior adaptate zilelor în cari trăim, că existența ei e scutită de bătrânețe și de anachronism”.

Sursa: Gala Galaction, În fața noilor probleme, în „Solidaritatea”, nr. 1/1920, p. 128.

Lucrări scrise:

            Pișculescu, Grigore, Minunea din drumul Damascului. Teză, Bucuresci, 1903.

            Pișculescu, Grigore, Apologia unei legi și mai presus de la a unui principiu, București, 1909.

            Galaction, Gala, Bisericuța din Răzoare. Nuvele și schițe, Iași, 1914.

            Galaction, Gala, M. Eminescu, București, 1914.

            Galaction, Gala, Clopotele din Mânăstirea Neamțu, București, 1916.

            Galaction, Gala, La țărmul mărei (reverii la note), București, 1916.

            Galaction, Gala, O lume nouă, București, 1919.

            Galaction, Gala, Răboji pe bradul verde, Iași, 1920.

            Galaction, Gala, De la noi la Cladova, București, 1924.

            Galaction, Gala, Două întâmplări minunate, București, 1924.

            Galaction, Gala, Cartea Creștinului Ortodox (sau meditare la Rugăciunea Domnească), București, 1926.

            Galaction, Gala, Piatra din capul unghiului. Scrisori teologice, București, 1926.

            Galaction, Gala, Meditare la Rugăciunea Domnească adică la Tatăl Nostru, Arad, 1927.

            Galaction, Gala, Caligraful Terțiu. Adevăr și închipuire, București, 1928.

            Galaction, Gala, Răbdare și nădejde. Conferință, București, 1928.

            Galaction, Gala, Scrisori către Simforoza. În pământul făgăduinței, București, 1930.

            Galaction, Gala, Bisericuța din răzoare și Caligraful Terțiu, București, 1931.

            Galaction, Gala, Roxana Roman, București, 1931.

            Galaction, Gala, Papucii lui Mahmud, București, 1932.

            Galaction, Gala, Nuvele și schițe, București, 1934.

            Galaction, Gala, Două întâmplări minunate, București, 1935.

            Galaction, Gala, La răspântie de veacuri, 2 vol., București, 1935.

            Galaction, Gala, Nuvele și schițe, București, 1936.

            Galaction, Gala, Crăciunul sfântului copil Feodor, București, 1940.

            Galaction, Gala, În grădinile Sf. Antonie, București, 1942.

            Galaction, Gala, Rița Crăița. Fantazie dramatică în trei acte, București, 1942.

            Galaction, Gala, Moustafa Efendi ajunge Macarie Monahul, Cluj, 1943.

            Galaction, Gala, Din legăturile bisericești româno-ruse altădată și azi, București, 1946.

            Galaction, Gala, Mangalia, București, 1947.

            Galaction, Gala, Opere, București, 1949.

            Galaction, Gala, Nuvele. Cu un cuvânt înainte de Cicerone Theodorescu, București, 1954.

            Galaction, Gala, Nuvele alese, București, 1955.

            Galaction, Gala, Oameni și gânduri din veacul meu, București, 1955.

            Galaction, Gala, Opere alese, vol. I-II, București, 1956, 1958.

            Galaction, Gala, Hogyan lett Musztafa efendiből Macarie Barát, Budapest, 1958.

            Galaction, Gala, Kelifarova melnița, Bukarest, 1958.

            Galaction, Gala, Ziua Domnului. Pagini creștine, București, 1958.

            Galaction, Gala, Opere alese, vol. I-IV, București, 1959-1965.

            Galaction, Gala, Lângă apa Vodislavei. Nuvele și povestiri, București, 1961.

            Galaction, Gala, Am Ufer der Vodislava. Novellen und Erzählungen. Bukarest, 1962.

            Galaction, Gala, La vulturi!, București, 1962.

            Galaction, Gala, A Vodislava vizénél. Novellák, Bukarest, 1963.

            Galaction, Gala, Nuvele și povestiri, București, 1967.

            Galaction, Gala, Roxana. Papucii lui Mahmud. Doctorul Taifun, Bucuretși, 1967.

            Galaction, Gala, Mahmud Papucsai Regény, Bukarest, 1968.

            Galaction, Gala, Chipuri și popasuri. Confesiuni literare, București, 1969.

            Galaction, Gala, Roxana, Berlin, 1969.

            Galaction, Gala, O lume nouă, București, 1970.

            Galaction, Gala, Jurnal, București, 1973.

            Galaction, Gala, Moara lui Călifar, București, 1973.

            Galaction, Gala, La răspântie de veacuri, București, 1974.

            Galaction, Gala, Sub feeria lunii, Cluj, 1974.

            Galaction, Gala, Prin țară, București, 1975.

            Galaction, Gala, Roxana. Doctorul Taifun, București, 1976.

            Galaction, Gala, Nuvele, povestiri, București, 1979.

            Galaction, Gala, Opinii literare, București, 1979.

            Galaction, Gala, A régi tükőr. Elbeszélések, Bukarest, 1979.

            Galaction, Gala, La vulturi, București, 1980.

            Galaction, Gala, Nouvelles et récits, Bucarest, 1982.

            Galaction, Gala, Roxana. Papucii lui Mahmud. Doctorul Taifun, București, 1983.

            Galaction, Gala, Nuvele și povestiri, Cluj-Napoca, 1985.

            Galaction, Gala, Nuvele. Povestiri, București, 1986.

            Galaction, Gala, Roxana. Papucii lui Mahmud. Doctorul Taifun, Timișoara, 1986.

            Galaction, Gala, Short Stories and Tales, Bucharest, 1986.

            Galaction, Gala, M. Eminescu, Iași, 1987.

            Galaction, Gala, La vulturi, București, 1988.

            Galaction, Gala, Romane, București, 1989.

            Galaction, Gala, La răspântie de veacuri, Craiova, 1991.

            Galaction, Gala, La vulturi!, București, 1993.

            Galaction, Gala, Papucii lui Mahmud, București, 1993.

            Galaction, Gala, Zile basarabene, Chișinău, 1993.

            Galaction, Gala, Opere, București, 1994.

            Galaction, Gala, La vulturi! Nuvele și povestiri, București, 1995.

            Galaction, Gala, Lângă apa Vodislavei, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, O lume nouă, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, Papucii lui Mahmud, ediția a II-a, Sighișoara, [f. a.].

            Galaction, Gala, Doctorul Taifun, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, Bisericuța din Răzoare, ediția a III-a, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, Clopotele din Mânăstirea Neamțu, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, Sionismul la prieteni, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, Toamne de odinioară, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, Viața lui Eminescu, București, [f. a.].

            Galaction, Gala, France, Anatole, Mustafa Efendi ajunge Macarie Monahul și Paiața Maicii Domnului, Iași, 1920.

            Galaction, Gala, Radu, Vasile, În jurul Sfintelor Scripturi, București, 1930.

            Galaction, Gala, Radu, Vasile, Elemente, București, 1935.