Poenaru Ioan D.

(1868-1939)

Născut la Poenari, județul Ilfov

Profesor la Facultatea de Medicină Veterinară

Catedra de clinica și patologia medicală (Catedra de patologie cu clinică și terapeutică medicală)

Decan al Facultății de Medicină Veterinară (1930-1932)

„La 1 Decembrie 1860, Monitorul Oficial publică din partea serviciului sanitar următorul decret, prin care se înființează în Principatele române prima școală veterinară, cu începere dela 1 Ianuarie 1861.

[…].

În felul acesta ia naștere în România învățământul veterinar, ca o școală specială încadrată în școala națională de medicină și farmacie. Primu ldirector al școlii a fost Doctorul Davila.

Dar, cu toată data fixată precis pentru 1 Ianuarie, școala n’a început de fapt să funcționeze decât la 15 Mai 1861, în urma decretului dat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza”.

Sursa: I. D. Poenaru, 75 de ani dela întemeierea învățământului medicinei veterinare în România 1856-1931, București, 1931, p. 17.