Titlul: „Politehnica”.

Subtitlul: „Organ al Comitetului de Partid, al Comitetului Sindical, al Comitetului U.T.M. și al Rectoratului Institutului Politehnic – București”. „Proletari din toate țările, uniți-vă!”

Numărul 1: 1952.

Examenul de analiză matematică la Facultatea de Metalurgie, un „examen de temut” pentru studenții anului I din anii 1950 (din câte știm și astăzi este la fel)

Studenți înscriindu-se în asociații. Politizarea învățământului în anii comunismului a atins cote sufocante, chiar dacă în funcție de perioade, accentul a căzut pe anumite aspecte (în anii 1950, am avut un control rigid și o clamare a supremației comuniste sovietice, pe când în anii 1970-1980, a fost o afirmare naționalismului-comunist ceaușist cea care a sufocat învățământul superior)

Facultatea de Mecanică – fotografie din timpul unui seminar la grupa 518, anul IV

Interior din sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților

Cantina Institutului Politehnic din București

Un inedit buletin meteorologic studențesc