Popescu, Teodor M.

(1893-1973)

Decan al Facultății de Teologie din iunie 1942

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Istoria Bisericească Universală

Născut în Boteni, județul Dâmbovița

„În istoria încercărilor de unire, atât de numeroase între anii 1054 și 1453, cea făcută de papa Adrian IV (1154-1159) prezintă un interes deosebit prin împrejurările în care s’a produs, prin motivele și prin semnificația ei.

Propunerea de a se reface unitatea bisericească, cu care Adrian IV se adresa la 1155 împăratului bizantin Manuel I Comnen (1143-1181) și arhiepiscopului de Tesalonic Vasile Ahridanul, nu era desigur, ca idee, lucru neobișnuit. Unitatea Bisericii a fost scop ideal al tuturor tratativelor duse între Constantinopol și Roma după schismă. Acestea însă au fost propuse de regulă de către Greci și motivate de nevoi și interese politice, iar atunci când s’au făcut unirile cerute de împărați, ele au întâmpinat în cler și în popor o opoziție care le-a zădărnicit”.

Sursa: Teodor M. Popescu, La o sută de ani după schismă, București, 1940, p. 3, 4.

Lucrări scrise:

            Popescu, Th., Organizarea constitutivă și administrativă la Ebrei până la căderea lor sub stăpânirea Romanilor. Tesă, Bucuresci, 1900.

            Popescu, Teodor, Flori vecinice. Cuvântare ținută la înmormântarea doamnei Maria Col. Al. Negură, București, 1918.

            Popescu, Teodor, Biruitorul cel mare, București, 1919.

            Popescu, Teodor, Adevărul asupra învinuirilor aduse Preotului Tudor Popescu, București, 1923.

            Popescu, Teodor, „Iisus vă cheamă!”, Bucuretși, 1923.

            Popescu, Teodor, Cum aducem sufletele la Hristos sau Planul de mântuire, Bucuretși, 1924.

            Popescu, Teodor, Divin și uman la vechii istorici bisericești, București, 1924.

            Popescu, Teodor, Spulberarea Învinuirilor aduse Preotului Popescu. Expunere pe larg a Mărturisirei de credință a Preotului Tudor Popescu, București, 1924.

            Popescu, Teodor, Istoria creștinismului ca istorie a culturii, București, 1927.

            Popescu, Teodor, Rolul istoriei în înțelegerea creștinismului. Prelegere de deschidere a cursurilor de Istorie bisericească universală la Facultatea de Teologie din București în ziua de 4 Mai 1927, București, 1927.

            Popescu, Teodor, Sfântul Atanasie Patriarhul Alexandriei, Chișinău, 1927.

            Popescu, Teodor, Contribuțiuni la istoria încercărilor de unire a bisericilor. Tratativele dela 1337-1339, București, 1930.

            Popescu, Teodor, Cum falșifică baptiștii istoria creștinismului, Arad, 1931.

            Popescu, Teodor, Primii didascali creștini, București, 1932.

            Popescu, Teodor, Enciclica patriarhilor ortodocși dela 1848, București, 1935.

            Popescu, Teodor, Știință și slujbă adevărată, [București], 1937.

            Popescu, Teodor, Teologia ca știință, București, 1937.

            Popescu, Teodor, Ortodoxie și Protestantism, București, 1938.

            Popescu, Teodor, Iisus vă chiamă. Predici de chemare, ediția a III-a, București, 1939.

            Popescu, Teodor, Hrisostom Papadopulos Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii 1868-1938, București, 1939.

            Popescu, Teodor, La o sută de ani după schismă, București, 1939.

            Popescu, Teodor, Confesionalism și obiectivitate în istoria bisericească, Craiova, 1943.

            Popescu, Teodor, Femeia păcătoasă, București, 1945.

            Popescu, Teodor, Păcatul și harul, București, 1945.

            Popescu, Teodor, Alegerea episcopilor în Biserica Ortodoxă dominantă a statului român. Cu prilejul alegerilor de la 19, 20 și 21 Oct. 1933. Studiu de drept bisericesc constituțional, București, [f. a.].

            Popescu, Teodor, Istoria bisericească universală. Manual pentru uzul studenților institutelor teologice, 2 vol., București, 1956.