Popescu-Mălăiești, Ioan

(1874-1953)

Decan al Facultății de Teologie în perioada octombrie 1929-octombrie 1933 și octombrie 1936-octombrie 1938

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Exegeza Vechiului Testament, Limba Ebraică, Arheologia Biblică și Introducerea în Cărțile Vechiului Testament

Născut în Mălăiești, județul Prahova

„Dumnezeu național?

Și mai este un fapt care nu trebue lăsat la o parte. Dumnezeul Vechiului Testament nu este, ca zeii Orientului păgân, o simplă numire geografică, legat de un loc sau de un singur trib sau neam. Este o ființă vie, o persoană, care stăpânește și îngrijește de toate neamurile, de toată lumea. Este Dumnezeul fiecăruia, ca și al tuturor. El este Dumnezeul care a condus pe căile vieții pe Abraham și toți strămoșii acestui neam. Legătura Lui era cu fiecare din ei pantru ca prin ei să se cârmuiască neamul întreg. El era dar și Dumnezeul fiecăruia, ca și Dumnezeul neamului întreg. Individualismul se vede în actele săvârșite față cu Abraham, Isaak, Iacob, Iosef, etc., iar naționalismul – ca să zic astfel – în alegerea acestuia și cârmuirea în toată vieața lui istorică”.

„De ce nu iubim Vechiul Testament?

Încheiu acest mic și nedesăvârșit studiu cu răspunsul la această întrebare.

Unora nu le place pentrucă în el se vorbește despre Dumnezeu și faptele Lui minunate, începând cu facerea lumii.

Altora nu le place pentrucă în ele se află istoria neamului ai cărui urmași depărtați sunt Iudeii, cei urîți de toate neamurile pământului”.

Sursa: I. Popescu Mălăești, Studii și comentarii. Valoarea Vechiului Testament pentru creștini (schiță), fascicula VI, București, 1932, p. 56, 77.

„Un pom în grădină dacă rodește mult, îi pui proptele, îi mai rupi din roade să-l ușurezi.

Dacă nu rodește, te uiți să vezi ce are. Trunchiul poate este bolnav, rădăcina poate a adat de vre o piatră și nu se poate hrăni. În orice fel ar fi, îngrijim de el. Îl căutăm, îl ajutăm.

Cine se îngrijește de preot după ce a intrat în cler? Doar listele de subscripție, colectele pentru pomeni, îl mai cercetează; cărțile ce nu se vând în librării și n’au nici o legătură cu creștinismul, îi mai ușurează punga”.

Sursa: I. Popescu-Mălăești, În chestia Reorganizării Bisericii noastre, în „Solidaritatea”, nr. 5-6/1920, p. 202.

Lucrări scrise:

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Gramatica limbei ebraice și biblice arameice, Bucuresci, 1904.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Limbile semitice. Studiu istorico-filologic, Bucuresci, 1904.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Pentateuchul. Studiu istorico-critic, Bucuresci, 1904.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Din practicile și credințele israeliților, Pitești, 1910.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Proocia lui Ioel. Studiu exegetico-introductiv, București, 1910.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Ia și citește! Reflexii și comentarii, 2 vol., București, 1912.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Moș Gheorghe, București, 1915.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Primul amor, București, 1915.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Iubire de mamă, București, 1916.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Primul amor, ediția a II-a, București, 1916.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Perna fermecată. Istorioară chinezească, București, [1917].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Moș Gheorghe, ediția a II-a, București, 1919.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Iubire de mamă, ediția a II-a, București, 1920.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Primul amor, ediția a III-a, București, 1920.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Elemente de gramatica limbei ebraice, ediția a II-a, Craiova, 1921.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Moș Gheorghe, ediția a III-a, București, 1923.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Însemnătatea învățăturii creștine în alcătuirea nouă a României întregite pe înțelesul tuturor, București, 1924.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Legi creștine de educație, București, 1924.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Îngrijirea sănătăței, București, 1925.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Primul amor, ediția a V-a, București, 1925.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Școala vieții. O istorioară pentru tinerime, București, 1925.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Studii și comentarii, fascicula I-IV, VI, VIII, București, 1926-1935.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Comentar la Cartea Iov, București, 1927.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Învățământul religios și școalele secundare. Mic studiu critic, București, 1927.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Comentar la Epistola către Evrei, București, 1928.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Moș Gheorghe, ediția a IV-a, București, 1927.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Perna fermecată, ediția a IV-a, București, 1927.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Iubire de mamă, ediția a IV-a, București, 1928.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Reorganizarea învățământului teologic, București, 1928.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Ardem sau îngropăm morții?, [București], [1931].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Răspuns cu prilejul unei recensii, București, 1933.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Scurtă introducere în cărțile Vechiului Testament, București, 1933.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Scurtă introducere în cărțile Vechiului Testament, ediția a II-a, București, 1936.           

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Iudeii și Românii. Natura problemei iudaicești. Ebrei, Israeliți sau Iudei? Istoria Ebreilor, București, 1938.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Frământări, București, 1940.

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Biserica Ortodoxă în România Mare. Mijloacele de care se slujește pentru îndeplinirea misiunii Ei. Alaltăeri. Eri. Astăzi, București, [f. a.].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Cu prilejul neorânduelilor dela „Internatul Teologic”. Reflexii pe acte oficiale, București, [f. a.].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Învățământul religios în școalele primare. Mic studiu critic,  [București], [f. a.].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, De la alfa la omega, București, [1925].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, De la alfa la omega, ediția a II-a, București, [1926].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I-a secundară și normală, ediția a II-a, București, [1929].

            Popescu-Mălăiești, Ioan, Parabolele și Învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa II secundară, București, [1929].