Popescu, Niculae M.

(1881-1963)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Istoria Bisercii Române

Născut în Titu, județul Dâmbovița

„Înfățișarea lui D. Onciul mi-aducea mereu aminte de voinicii vânjoși din «Șoimii» d-lui Sadoveanu. Un cap plin, împodobit de păr bogat. Ochi mari, cari dau fiori, când se uitau în lături, în clipe de indignare. Față plină și rotundă, nu tocmai oacheșă. Un trup înalt și puternic, care-ți părea greoiu din pricina beteșugului unui picior, ce l-a chinuit mult și i-a scurtat vieața. Dar glasul lui Onciul: grav ca un clopot mitropolitan, sonor ca o trâmbiță, solemn ca un cântec de orgă. Cine va uita sonoritatea lui, când în 1915 vorbia la Ateneu de Bucovina și de cele 500.000 de baionete românești. Cine va uita gravitatea lui, când mitropolia Ungrovlahiei, sub ochiu dușman, înviora poporul, pomenind pe Mircea Vodă cel Bătrân, stăpânitor până la Marea cea Mare. Cine nu-și va aminti solemnitatea lui la mormântul lui Ștefan Vodă dela Putna, în fața M. S. Regelui Ferdinand, acum cinci ani. În totul era D. Onciul un chip frumos de bărbat, grav, reprezentativ, care-și umplea solemn scaunul său”.

Sursa: Popescu, Niculae M., Dimitrie Onciul, București, 1925, p. 10.

Lucrări scrise:

            Popescu, Niculae M., Păcatul originar. Teză, București, 1906.

            Popescu, Niculae M., Ediția prohodului Ieromonahului Macarie și edițiile altora, București, 1908.

            Popescu, Niculae M., Viața și activitatea dascălului de cântări Macarie Ieromonahul. Teză, București, 1908.

            Popescu, Niculae M., Catagrafia eparhiei Ungrovlahia în anul 1810, București, 1914.

            Popescu, Niculae M., Nifon II Patriarhul Constantinopolului, București, 1914.

            Popescu, Niculae M., Patriarhii Țarigradului prin Țările românești – veacul XVI, București, 1914.

            Popescu, Niculae M., Viața și faptele Domnului Țării Românești Constantin Vodă Brâncoveanu, care a fost tăiat de turci la Țarigrad, București, 1914.

            Popescu, Niculae M., Când se prăznuește pomenirea Sfintei Ecaterina, București, 1915.

            Popescu, Niculae M., Viața și faptele Domnului Țării Românești Constantin Vodă Brâncoveanu, București, 1915.

            Popescu, Niculae M., Prin Bănatul Timișoarii în vara anului 1909, București, 1919.

            Popescu, Niculae M., Dimitrie Onciul, cu răspuns de N. Ionrga cetit în ședința publică solemnă de miercuri 3 iunie, 1925, București, 1925.

            Popescu, Niculae M., Viața și faptele Domnului Țării Românești Constantin Vodă Brâncoveanu, care a fost tăiat de Turci la Țarigrad împreună cu 4 feciori ai săi și cu un boier, București, 1927.

            Popescu, Niculae M., Exerciții de paleografie românească (scriere chirilică), București, 1932.

            Popescu, Niculae M., Viața și faptele Domnului Țării Românești Constantin Vodă Brâncoveanu, București, 1934.

            Popescu, Niculae M., Viața și faptele Părintelui Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, București, 1934.

            Popescu, Niculae M., Popa Todică de pe Valea Bistriței-un preot țăran, București, 1935.

            Popescu, Niculae M., Gheorghe David, mitropolitul Moldovei, București, 1936.

            Popescu, Niculae M., Macarie Psaltul. La o sută de ani de la moartea lui, București, 1936.

            Popescu, Niculae M., Diortosind Molitfelnicul, București, 1938.

            Popescu, Niculae M., Preoți de mir adormiți în Domnul, București, 1942.

            Popescu, Niculae M., Viața și faptele Părintelui Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, București, 1942.

            Popescu, Niculae M., De la priveghere la privighetoare, București, 1943.

            Popescu, Niculae M., Pomenirea de trei sute de ani a Sinodului dela Iași – 15 septembrie până la 27 octombrie 1642, București, 1943.

            Popescu, Niculae M., Corespondența lui Iosif Gheorghian cu Vladimir Guettée, București, 1945.

            Popescu, Niculae M., Floriile și Savalia, București, 1945.

            Popescu, Niculae M., Chiril Lucaris și ortodoxia română ardeleană, București, 1946.

            Popescu, Niculae M., Dionisie Mitropolitul Ungrovlahiei (24 iunie-24 decembrie 1672), București, [f. a.].