Proca George

(1867-1943)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1908

Transferat de la Universitatea din Iași

Catedra de patologie generală

Laboratorul de patologie generală

Născut la Iași.

 

 

„I. Starea sanitară

Anuarul statistic al orașuluĭ Bucureștĭ pe aniĭ 1898 și 1899 cuprinde în introducere un pasagiŭ care pare a fi alarmat autoritatea noastră comunală, atrăgându-ĭ atențiunea asupra creștereĭ covîrșitoare a evreilor și a străinilor în comparație cu cetățeniĭ românĭ aĭ Capitaleĭ.

Introducerea menționată adaogă că «după registrele stăreĭ civile se constată, de pildă, cum că nicĭ un evreŭ nu se naște fără ajutorul uneĭ moașe și nu moare neasistat pe timpul bolireĭ sale, pe cînd aproape jumătate dintre decedațiĭ românĭ din Bucureștĭ, n’aŭ avut căutare medicală, precum sună buletinele de moarte ale serviciuluĭ stăreĭ civile».

[…].

De ce mor maĭ puținĭ străinĭ, și de ce excedentul nașterilor lor eset mai mare de cît la Români?

Întîia explicare pusă înainte a fost că asistența medicală a străinilor e maĭ bine organizată, așa în cît  orĭ ce evreŭ saŭ străin găsește repede ajutorul medical într’adevăr gratuit de care are nevoie. Și ca dovadă că așa staŭ lucrurile se dedea faptul că nicĭun evreŭ nu moare fără să fi fost ajutat în timpul boaleĭ de vre-un medic, pe cînd la români aproape jumătate din cei carĭ mor, nu sînt asistați de medicĭ. Mai mult încă: această lipsă de asistență medicală într’adevăr gratuită a românilor săracĭ este pusă pe seama nepăsăreĭ medicilor comunalĭ, ajungîndu-se ast-fel la conclusia inevitabilă că aceștĭ medicĭ sînt cauza primordială a mortalitățeĭ mai marĭ și a creștereĭ prea slabe a elementuluĭ românesc din Bucureștĭ”.

Sursa: G. Proca, Asistența publică și starea sanitară a Capitalei, București, 1902, p. 3, 5.