Rețeaua instituțiilor de învățământ superior din anul 1967

Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej” din București

Institutul Politehnic din Timișoara

Institutul Politehnic din Iași

Institutul Politehnic din Cluj

Institutul Politehnic din Brașov

Institutul Politehnic din Galați

Institutul de Construcții din București

Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din București

Institutul de Mine din Petroșani

Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București

Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” din București

Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Institutul Agronomic „Dr. Petru Groza”din Cluj

Institutul Agronomic din Timișoara

Universitatea din București

Institutul Pedagogic de 3 ani din București

Institutul de Limbi și Literaturi Străine din București

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Institutul Pedagogic de 3 ani din Cluj

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Institutul Pedagogic de 3 ani din Iași

Universitatea din Timișoara

Institutul Pedagogic de 3 ani din Timișoara

Universitatea Craiova

Institutul Pedagogic de 3 ani din Craiova

Institutul de Științe Economice „V. I. Lenin” din București

Institutul de Medicină și Farmacie din București

Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj

Institutul de Medicină și Farmacie din Iași

Institutul de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Institutul de Medicină din Timișoara

Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Institutul de Teatru „Szentgyorgyi Istvan” din Târgu Mureș

Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București

Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj

Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București

Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj

Conservatorul de Muzică „George Enescu” din Iași

Institutul de Cultură Fizică din București

Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău

Institutul Pedagogic de 3 ani din Baia Mare

Institutul Pedagogic de 3 ani din Brașov

Institutul Pedagogic de 3 ani din Constanța

Institutul Pedagogic de 3 ani din Galați

Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea

Institutul Pedagogic de 3 ani din Pitești

Institutul Pedagogic de 3 ani din Suceava

Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu Mureș

 

Surse: ***, Bacalaureat și admiterea în învățămîntul superior 1967, București, 1967, p. 55-97; Arhiva Institutului Național de Statistică, Învățământul superior la începutul anului universitar 1967-1968, București, 1968, p. 7-26.