Rețeaua instituțiilor de învățământ superior din anul 2017

Universitatea Politehnică din București

Universitatea Tehnică de Construcții din București

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea din București

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Academia de Studii Economice din București

Universitatea Națională de Muzică din București

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucuretși

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iulie Hațieganu” din Cluj-Napoca

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Universitatea din Craiova

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași

Universitatea din Oradea

Universitatea din Petroșani

Universitatea din Pitești

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Universitatea „Politehnica” Timișoara

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Universitatea Româno-Americană din București

Universitatea „Hyperion” din București

Universitatea „Spiru Haret” din București

Universitatea „Bioterra” din București

Universitatea Ecologică din București

Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București

Universitatea „Athenaeum” din București

Universitatea „Artifex” din București

Institutul Teologic Romano-Catolic din București

Institutul Teologic Baptist din București

Institutul Teologic Penticostal din București

Universitatea Financiar-Bancară din București

Institutul de Administrare a Afacerilor din București

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Universitatea „George Barițiu” din Brașov

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

Universitatea „Danubius” din Galați

Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța

Universitatea „Apollonia” din Iași

Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj

Universitatea Agora din Oradea

Universitatea „Emanuel” din Oradea

Universitatea Creștină Partium din Oradea

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești

Universitatea „Româno-Germană” din Sibiu

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

Universitatea „Mihai Eminescu” din Timișoara

Universitatea „Tibiscus” din Timișoara

 

Notă: lista cuprinde doar instituțiile civile și cele particulare acreditate.

Sursa: https://www.edu.ro