Profesorul Constantin Dimitrescu-Iași condus Seminarul Pedagogic Universitar în cadrul Universității din București. Preocuparea pentru pedagogie a lui Dimitrescu-Iași s-a materializat și într-o publicație intitulată „Revista pedagogică” și care a apărut în perioada 1891-1898. La câțiva ani distanță, în 1902, articolele publicate au fost adunate într-un volum colectiv prefațat de un text semnat chiar de Constantin Dimitrescu-Iași în care profesorul explica geneza publicației de secol XIX și importanța ei în contextul acelor vremuri.

            „Mișcarea pedagogică se afirmă în țară tot maǐ mult. De la învĕțămîntul primar curentul a trecut la învĕțămîntul secundar. Părințiǐ simt că lucrurile nu maǐ pot merge departe pe calea apucată. Reformele introduse în legile organice ale învĕțămîntuluǐ trebuesc să devină reale prin aplicarea lor în școlǐ. Profesoriǐ carǐ aŭ consciința misiuneǐ lor – și din fericire sunt mulțǐ – încep să recunóscă lipsa educațiuneǐ lor profesionale. Tineriǐ candidațǐ, aruncațǐ în curentul ideilor pedagogice prin exigențile legiǐ în vigóre, cércă să câștige printr’o muncă maǐ anevoiósă ceia ce ar fi fost atât de lesne să dobîndéscă la timp, dacă organisațieǐ i-ar fi împins în acéstă direcție de maǐ nainte; și maǐ cu sêmă dacă le-ar fi oferit la îndemână seminariile pedagogice necesare pentru pregătirea profesională.

            În aceste împrejurărǐ o parte dintre aceǐ carǐ doresc să se familiarizeze cu problemele pedagogice șǐ-aŭ adus aminte de publicațiunea nóstră începută în 1891 sub titlul Revistă pedagogică. Broșurele acesteǐ reviste însă – apărute între 1891 și 1898 – n use mai găseaŭ în librărie.

            Acésta ne-a îndemnat să publicăm o ediție complectă a Revistei pedagogice, adunând într’un volum tóte broșurile apărute de la 1891 până la 1898.

            O singură dificultate se presenta: colecția revisteǐ se încheia cu legea din 1898. În interval, legea suferise o modificare în 1900, care îǐ schimbase cu totul caracterul eǐ esențial; și apoǐ fusese restabilită în 1901, cu óre carǐ modificărǐ impuse prin strîmtorarea budgetară în care se găsește țara.

            Pentru a păstra publicațiuneǐ în ediția complectă caracterul de actualitate, fără a schimba întru nimic forma sub care a apărut la timp – am adaos un supliment care cuprinde modificările introduse în legea din 1898 prin legea din 1901, dând sub forma de comentariǐ esplicările acestor modificărǐ.

            […].

            Volumul pe care’l prezentăm publiculuǐ sub titlul de: Revistă pedagogică, represintă o modestă campanie în sensul propagării ideilor de reformă a învĕțămîntului.

            Propaganda ideilor sănătóse prin publicitate, prin constituirea de societăți pedagogice și prin conferințǐ, carǐ să îmbrățișeze rând pe rând problemele învĕțămîntuluǐ național – e calea indicată pentru a feri învĕțămîntul pe viitor de lovituri neașteptate, carǐ slăbesc continuitatea desvoltăriǐ și primejduiesc întréga lucrare.

            10 Februarie 1902

C. Dimitrescu-Iași”.

Sursa: „Revista pedagogică. Foaie pentru respâmndirea cunoscințelor de psihologie, pedagogie și sociologie. 1891-1898”, București, Biuroul Revistei Pedagogice, 1902, pp. III, IV, VIII.