„Sub conducerea «Centrului Studențesc București»ˮ și a lui Gh. Banu, președintele său, la 25 februarie 1914 apărea ziarul „Viața studențească”. Gheorghe Banu (1889-1957) a fost student la Facultatea de Medicină a Universității din București (de la înființare, în anul 1869 și până în 1948, facultatea s-a aflat în structura Universității), fiind la rândul lui un cunoscut medic igienist și fost ministru al Sănătății, fondator și director al Revistei de igienă socială (1931-1944).

Pentru a afla ce-și propunea ziarul cu apariție bilunară „Viața studențească”, vă invităm să citiți articolul programatic tipărit în numărul inaugural, transcris cu păstrarea caracteristicilor epocii respective („cariˮ în loc de „care”, „esˮ în loc de „iesˮ, sublinieri cu italice ale unor cuvinte) și cu realizarea doar a unor corecturi tacite, acolo unde a fost necesar.

„Viața studențească”, nr. 1, 25 februarie 1914, p. 1.

            „Substrat al coloanelor noastre punem drept ideal principiul solidarității, muncii și jertfei pe cari le vom cultiva și înfăptui.

            Solidaritate – Între studenții de azi și cei de mâine, prin valul ideilor în care vom trăi noi cei mai înaintați cu cei mai tineri cari pășesc pragul Universității. Unificarea în aspirațiile către același ideal, va garanta răsturnarea greutăților.

           Solidaritatea între studenții de azi și cei care es din viața universitară cari-și vor fi săvârșit cultul sub acoperișul aceluiași altar. Ideile în numele cărora tânărul luptă ca student, îi vor fi atât de dragi și ca cetățean.

          Așa va găsi ecou revista, așa va dobândi viața studențească acea stimă – coroană împletită cu florile din primăvara vieții – care va da mândrie și întinerire cetățeanului de mâine când își va aduce aminte de viața sa de student.

           Muncă – Departe de noi forma goală; se va scrie despre fapte și se va indica cât mai mult forma lucrului pozitiv și tangibil. Nu vom mai fi acea îndoielnică nădejde a viitorului, ci vom da prin înfăptuire garanția continuității. Pilde avem destule. Universitățile de aiurea vorbesc îndeajuns.

          Jertfă – Ea își are temelia pe idealismul neprihănit cu care trebue să fie înzestrată o tinerime universitară, pe idealul adevărului și al patriotismului și mai ales pe un fond moral de la care să se  hrănească tineretul. Cu folos se va cultiva binele când siguranța morală va sta drept strajă într’o generație.

*

            Ținem ca revistei să-i imprimăm caracterul de viață. Trăind din fapte care interesează întreaga studențime, atingând chestiunile de viață studențească, am dori să le devie necesară. Arătând opiniei publice ce lucrează studențimea, cum se manifestă pe terenul luptei culturale, ce dă concret din sforțările care le face, fixând punctele de apropiere și sprijinul societății pentru emancipare culturală, ne place să credem că am deveni simpatici atenției lor.

            Să susțină continuu colaborarea unitară pentru păstrarea, întregirea firească și înălțarea prin cultură a neamului nostru.

            Acesta să fie un postulat sfânt pentru toți cari vom urma nouă.

*

            Precizând o nouă îndrumare în studențime prin punctele unui program care nu este numai al câtorva, ci dorința marei masse a studenților, înțelegând pe de altă parte că un organ al Studențimii are rol continuu, găsindu-și terenul de exploatare în viața studențească, în nevoile studențimii și în chemarea ei socială, înțelegând de asemeni că studențimea nu se poate lăsa călcată și nu poate lăsa pe oricine să-i apere interesele, fără îndoială că exprimarea scrisă va ajuta realizarea celor schițate de noi, iar într’o formă academică și științifică, va izbuti să evidențieze vederile majorității tineretului universitar.

            «Viața studențească» va susține toate chestiunile studențești, luându-și totodată o parte largă în chestiunile sociale cari ar asigura progresul națiunei noastre.

            Abstrași din patimi, le vom discuta pe cele de actualitate: hotărât, energic și înflăcărat le vom susține când împrejurările o vor cere.

            Gh. Banu

            Președintele «Centrului Studențesc» București”.

            Sursa: „Viața studențească”, nr. 1, 25 februarie 1914, p. 1.