Rolul științelor fizico-chimice, de Horia Hulubei, Rectorul Universității din București, 26 octombrie 1943, conferință ținută în ședința plenară a Academiei de Științe din România  (narator: Valentin Maier, durată: 26:07). Notă: a fost păstrat pe cât posibil modul în care cuvintele au fost rostite (așa cum rezultă din transcrierea de atunci).

Sursa: Victor Vâlcovici, Horia Hulubei, C. Motaș, Rolul științei în formarea spirituală a omului cult, București, Tipografia „Universul” S. A., [1943], pp. 17-26.