Titlul: „Șantier’”.

Subtitlul: „Ziar editat de Facultatea de ziaristică – Academie «Ștefan Gheorghiu»”. „Proletari din toate țările, uniți-vă!”

Numărul 1: 1977 (?).

Colegiul de redacție: Stelian Chiper (secretar responsabil de redacție), Cornel Stan, Aurora Inoan, Gheorghe Pârja, Nicolae Ghelase, Constantin Iovănescu, Melania Coțiu, Mircea Pally, Grigore Lazarovici, Ludovic Nagy, Ignație Stosser, Dorel Fărcaș.

Un lot de noi autoturisme Dacia gata să fie puse în comercializare

Automobilul Dacia 1300 cu numărul 30.000

Prelucrări de informații statistice subliniind „performanțele” economice ale planului cincinal 1976-1980. Ulterior, în anii 1980 criza economică sistemică s-a adâncit, amplificată și de alte decizii politice ceaușiste

Practica studențească în învățământul superior politehnic avea un caracter important în pregătirea viitorului specialist, care trebuia să lucreze în fabricile și uzinele ridicate în vremea comunismului, precum Întreprinderea „Grivița Roșie” din București, ca în fotografia anterioară