Savin, Ioan

(1885-1973)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Apologetică și Dogmatică

Născut în Jorăști, județul Galați

„Cultura satelor noastre stă în mâna bisericii și de cultura satelor depinde însăși viitorul neamului. Dacă din punct de vedere național primejdia e mai mare la sate, pentru biserică aceeași primejdie se ridică din lumea orașelor.

În locul lipsei de cultură dela sate, se ridică primejdia fașei culturi dela orașe, mai rea decât incultura dela sate. Acolo cel puțin stăpânește tradiția în alcătuirea căreia biserica însă își păstrează partea. La orașe însă se întinde anarhia. Anarhia culturală și libertinajul moral. Biserica trebuie să intervină și cu toată energia, făcând front valului ce se întinde.

Și fiindcă mai ales acum după răsboi toată această desorientare morală, are un larg substrat de mizerie socială, acțiunea trebuie pornită și susținută pe ambele fronturi: cultură și caritate creștină”..

În trecut biserica a stăpânit, în adevăr, în aceste două domenii. Prin ea s’a alcătuit, tipărit și împrăștiat cartea și lumina, și tot prin ea mila și ajutorarea. Ea a creat și susținut școala și spitalul, cartea și azilul”.

Sursa: Ioan Gh. Savin, Cultură și religie, Chișinău, 1927, p. 74.

„Între comunism și creștinism nu există nici un punct de atingere sau îngăduință, căci comunismul înseamnă totala negare [sublinierea autorului – V. M.] a creștinismului. Nu numai o negare ideologică [sublinierea autorului – V. M.] ci una de fapt [sublinierea autorului – V. M.]: distrugere, desființare”.

„Fiindcă comunismul, în primul rând, aceasta este: lupta pentru desdumnezeirea lumii, pentru descreștinarea ei. Scoaterea omului de sub robia religiei drept surse tuturor relelor pământului și cauza tuturor nefericirilor omului, e primul țel al comunismului”.

Sursa: Ioan Gh. Savin, Creștinism și comunism, București, [f. a.], p. 6, 8.

Lucrări scrise:

            Savin, Ioan Gh., Învățământul religios în școlile secundare seminarii și licee. Contribuție la problema reorganizării învățământului religios, București, 1922.

            Savin, Ioan Gh., Biserica română și noua ei organizare, București, 1925.

            Savin, Ioan Gh., Cultură și Religie, București, 1927.

            Savin, Ioan Gh., Filosofia și Istoria ei, [București], 1927.

            Savin, Ioan Gh., Apologetica. Elemente de filosofia religiunei creștine, Manual pentru uzul școalelor secundare și al seminariilor, București, [1929].

            Savin, Ioan Gh., Dovezile raționale pentru existența lui Dumnezeu, ediția a II-a, București, 1932.

            Savin, Ioan Gh., Iconoclaști și apostați contemporani, București, 1932.

            Savin, Ioan Gh., Creștinismul și viața. Biserica și sportul, București, 1935.

            Savin, Ioan Gh., Ființa și origina religiei, București, 1937.

            Savin, Ioan Gh., Problema cultelor în România, București, 1937.

            Savin, Ioan Gh., Dovezile raționale pentru existența lui Dumnezeu, ediția a III-a, București, 1939.

            Savin, Ioan Gh., Apologetica. Elemente de filosofia religiunei creștine, Manual pentru uzul școalelor secundare și al seminariilor, 2 vol., București, 1940-1943.

            Savin, Ioan Gh., Creștinismul și gândirea contemporană, București, [1940].

            Savin, Ioan Gh., Ce este ortodoxia? Conferință ținută la Fundația Dalles, București, 1942.

            Savin, Ioan Gh., Teleologia istorică, București, 1943.

            Savin, Ioan Gh., Creștinismul și cultura română, București, 1944.

            Savin, Ioan Gh., Creștinism și comunism, București, [f. a.].

            Savin, Ioan Gh., Memoriu de titluri și lucrări, [f. l.], [f. a.].