Săvulescu D.

(1887-?)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1941

Catedra de clinică obstetricală și ginecologică (gynecologică)

Clinica obstetricală și ginecologică (gynecologică)

Născut la București.

Profesorul Săvulescu a atras atenția asupra unor dificultăți pe care îngrijirea mamei și copilului le aveau chiar și în anii 1940, mai ales că, totuși, ele au fost aduse la cunoștința celor în măsură să le rezolve încă de mai mulți zeci de ani. Dintre aceste probleme menționăm: lipsa legislației corespunzătoare, învățământ obstetrical insuficient dezvoltat, învățământ clinic de specializare care lipsea în totalitate, personal de specialiști redus, lipsa unor instituții adecvate.

„Obstetrica este știința de prim ordin în configurația biologică și biopolitică a țării […]”.

„Cheltuielile făcute cu creșterea copiilor țării vor fi răsplătite printr’o muncă mai productivă în timp de pace și prin apărarea cu succes a granițelor, în timp de războiu”.

Sursa: Săvulescu, D., Propuneri de organizare pe teren a ocrotirii și asistenței materno-infantile, București, 1939, p. 3, 4, 7, 25.