Scriban, Iuliu

(1878-1949)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Practică

Născut în Galați, județul Galați

„Biserica e o instituție pur spirituală. Instrumentul și urma sa e cuvântul, și toată această activitate de care am vorbit până acum este utilizarea acestei arme. Momentan Biserica nu poate face altceva. De dorit ar fi să întrebuințeze exemplul, punându-se în fruntea operelor filantropice și de moralizare socială. În timpul de față e greu de făcut acest lucru, deoarece, mai întâi, Biserica însăși are nevoie de o mai sănătoasă îndrumare morală, și, al doilea, pozițiunea materială șubredă nu-i permite decât într’o infimă măsură să ia singură inițiativa operelor filantropice”.

„Dacă ar fi după socoteala noastră omenească, fiecare om se întristează când altul îi ia înainte, iar el rămâne pe urmă. Ni se pare amară starea când toată lumea aleargă la altul, iar noi nu mai suntem băgați în seamă și nu mai vine niminea să ne întrebe. Și atunci se furișează ura împotriva acelui care ne-a luat înainte, și ni se pare că e vrăjmaș al nostru.

Și poate că uitarea în care am căzut e dreaptă. Poate că alții sunt înzestrați mai bine ca noi și răspund mai temeinic trebuințelor omului. Am avut un timp de înflorire și firesc este ca să înflorească și alții. Firesc este ca lumea să asculte și la cuvintele altora, nu numai la ale noastre.

Dar omul niciodată nu socotește așa. El are totdeauna pofte mari de mers înainte și niciodată nu-și pune întrebarea dacă mai are puterea de a face tot ceia ce dorește”.

(Predică la Duminica V-a din Postul Mare. Cunoaște-te pe tine însuți – Se cuvine ca acela să crească, iar eu, să scad. Ioan, III, 30).

„Cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu într’Însul. Într’o căsătorie fericită, nu poate lipsi iubirea puternică. O iubire a cărei bucurie și plăcere de a fi cu altul nu scade, ci crește cu anii; o iubire care nu caută ale ei, nici gândește la ea, ci caută ce e al altuia și e cu gândul la binele și la durerea altuia, e o peatră de temelie care nu se clădește la niciun vânt și la niciun cutremur.

[…].

Iubirea și nimic altceva este mica cheie cu care se intră în raiul unei căsnicii. Trăind unul pentru altul și fiecare uitându-se pe sine, pentru a-și aduce aminte numai de celălalt, este calea prin care viața amânduror se îmbogățește, se curăță și se înalță până la Dumnezeu. Aproape nu e nicio fericire mai înaltă pe lume, nici un reazăm mai puternic, nicio mângâiere mai vie decât aceea pe care omul o poate avea pe calea unei căsătorii întemeiate și sprijinite în felul acesta”.

(Cuvântare la ziua unei căsătorii).

Sursa: I. Scriban, Șaizeci și cinci de predici populare premiate de Academia Română, ediția a III-a, București, 1913, p. 7, 8, 374, 548, 549.

„Poporul nostru drept-credincios duce lipsă de scrieri bune, care să-i hrănească sufletul și să-l înalțe către idealul pe care îl oferă sfânta noastră învățătură”.

„Dacă oamenii săvârșesc răutăți, fără să le pese de Dumnezeu; dacă ei se gândesc numai cum să trăiască mai în voe, fără a se îngriji de vătămarea ce o aduc fratelui lor; apoi atunci sfârșitul e gata. Nimănui nu-i pasă de supărarea pe care o face altuia, nu vrea să știe decât numai de gustul lui, și ajungem o ceată de ființe care nu ne mai înțelegem una cu alta”.

„Noi cei ce ne-am apucat să întocmim această carte ne-am gândit că este bine să arătăm cât de mult se înalță omul prin credința în Dumnezeu și cum lucrurile sale se îndeplinesc mai bine când neîncetat este crmuit de gândul către Dumnezeu”.

Sursa: I. Scriban, V. Arifeanu, Nu pierdeți credința în Dumnezeu!, București, 1925, p. 3, 6, 7.

Lucrări scrise:

            Scriban, Iulius, Liberul arbitru și determinismul, Iași, 1903.

            Scriban, Iuliu, Scepticizmul în materie de religiune. Cauzele și efectele lui, Teză pentru licență, Ploești, 1903.

            Scriban, Iuliu, Patruzeci de predici populare, Ploești, 1904.

            Scriban, Iuliu, Cincizeci de predici populare, ediția a II-a, Vălenii de Munte, 1908.

            Scriban, Iuliu, Libera cugetare și cugetarea liberă. Respuns D-lui Dr. Thiron, București, 1910.

            Scriban, I., Materii bisericești, Pitești, 1910.

            Scriban, Iuliu, Evenimente actuale din Biserica catolică, Sibiu, 1911.

            Scriban, Iuliu, Manual de ermineutica biblică pentru uzul clasei VII seminariale, București, 1911.

            Scriban, Iuliu, Două apărări ale Arhimandritului I. Scriban, Vălenii de Munte, 1912.

            Scriban, Iuliu, Învățăminte filozofice-morale din naufragiul Titanicului, București, 1912.

            Scriban, Iuliu, Lupta contra scrierilor imorale, București, 1913.

            Scriban, Iuliu, Șaizeci și cinci de predici populare premiate de Academia Română, ediția a III-a, Vălenii de Munte, 1913.

            Scriban, Iuliu, Curs de teologie morală sau lecțiuni de morală creștină pentru uzul clasei a VII-a a seminariilor teologice, București, 1915.

            Scriban, Iuliu, Pentru Limbă și Țară, București, 1916.

            Scriban, Iuliu, Cărări creștinești, București, 1918.

            Scriban, Iuliu, Acte și mărturisiri privitoare la chestiuni și fapte bisericești din timpul ocupațiunii germane în România, București, 1919.

            Scriban, Iuliu, Printre fapte și oameni în 1919, București, 1919.

            Scriban, Iuliu, Cele șapte cuvinte ale lui Iisus pe cruce. Tratat de pietate și tâlcuire biblică, București, 1921.

            Scriban, Iuliu, Chemarea preotului. Studiu îndrumător pentru activitatea pastorală a preotului, ediția a II-a, București, 1921.

            Scriban, Iuliu, Curs de teologie morală sau lecțiuni de morală creștină pentru uzul clasei a VII-a a seminariilor teologice, ediția a II-a, București, 1921.

            Scriban, Iuliu, Originea Duminiciii ca zi de sărbătoare în biserica creștină. Studiu liturgic, București, 1921.

            Scriban, Iuliu, Studiul pastoralei în biserica românească, Sibiu, 1921.

            Scriban, Iuliu, Din nevoia țării, București, 1922.

            Scriban, Iuliu, Manual de Ermeneutică biblică pentru învățătura clasei a VII-a a seminariilor teologice, ediția a II-a, București, 1922.

            Scriban, Iuliu, Curs de introducere în Noul Testament, București, 1924.

            Scriban, Iuliu, Durerea Vinerii celei Mari și Sfintele Paști, București, 1924.

            Scriban, Iuliu, Cele șapte cuvinte ale lui Iisus pe cruce. Tratat de pietate și tâlcuire biblică, București, 1925.

            Scriban, Iuliu, Graiul Peșterii din Betleem. Cuvinte creștinești de Crăciun, București, 1925.

            Scriban, Iuliu, Învățătura Crucii sau Alfabetul Creștinului. Cugetări creștinești pentru vremea Patimilor Domnului, București, 1925.

            Scriban, Iuliu, Lămurirea unei situațiuni, București, 1925.

            Scriban, Iuliu, Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii a celor 4 evangheliști, Chișinău, 1928.

            Scriban, Iuliu, Sfânta Evanghelie. Cele 4 evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare și tâlcuiri, București, [1926].

            Scriban, Iuliu, Pascalia, București, 1929.

            Scriban, Iuliu, Priveliști din câmpul omileticii, București, 1929.

            Scriban, Iuliu, Așa-zisul protestantism al „Oștii Domnului”, Sibiu, 1931.

            Scriban, Iuliu, Împotriva ateismului, ediția a II-a, Mănăstirea Dobrușa, 1932.

            Scriban, Iuliu, Neclintita încredințare sau scurtă pășire împotriva ateismului, București, 1932.

            Scriban, Iuliu, Un predicator francez Père Brydaine (1701-1767), [București], 1936.

            Scriban, Iuliu, Cartea cărților: Sfânta Scriptură sau Biblia, [București], [1937].

            Scriban, Iuliu, Arma Domnului în folosul omului, Chișinău, 1938.

            Scriban, Iuliu, Datoria preotului către limba bisericească, Sibiu, 1938.

            Scriban, Iuliu, Predică împotriva beției, București, 1939.

            Scriban, Iuliu, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, București, [1943].

            Scriban, Iuliu, Români ortodocși în ogorul creștinătății, București, 1943.

            Scriban, Iuliu, Predici pentru popor, ediția a IV-a, București, 1944.

            Scriban, Iuliu, Biblia ca unealtă culturală, [Curtea de Argeș], [f. a.].

            Scriban, Iuliu, Sufletul Paștelui, Constanța, [f. a.].

            Scriban, Iuliu, Turbații necredinței la răfuiala cu Maglavitul, [București,], [f. a.].

            Scriban, Iuliu, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuința tuturor creștinilor vârstnici, a școlarilor și a copiilor, ediția a II-a, București, 1919.

            Scriban, Iuliu, Nu pierdeți credința în Dumnezeu. Scriere pentru îndrumarea creștinilor pe calea bunei viețuiri, București, 1925.

            Scriban, Iuliu, Nu pierdeți credința în Dumnezeu. Scriere pentru îndrumarea creștinilor pe calea bunei viețuiri, ediția a II-a, București, 1925.

            Scriban, Iuliu, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuința tuturor creștinilor vârstnici, a școlarilor și a copiilor, ediția a V-a, București, 1939.

            Scriban, Iuliu, Lazaresco, C., Extraits des auteurs chrétiens français a lusage des Classes VIe-VIIIe des séminaires théologiques et de la jeunesse chrétienne, București, [f. a.].

            Scriban, Iuliu, Mica Biblie cu chipuri pentru folosința școalelor și a tuturor creștinilor, ediția a VI-a, [București], [f. a.].